Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. Wie en wat vind je in de wijkgemeente De Drieklank?
 2. Waarom heeft de wijkgemeente, De Drieklank?
 3. Wat geloven wij?
 4. Heb je een kerk nodig om te geloven?
 5. Wat gebeurt er in de wijkgemeente De Drieklank?
 6. Moet je lid zijn van de kerk?
 7. Heeft de kerk een bestuur?
 8. Wie is de dominee van de wijkgemeente De Drieklank?

Wie en wat vind je in de wijkgemeente De Drieklank?
In onze wijkgemeente vind je op de vierplekken Marcuskerk en Kerk in Laak mensen die, met alle blijdschap en vragen die dit met zich meebrengt, met God willen leven. Graag willen zij deze rijkdom met elkaar en anderen delen. Je vindt er daarom ook vriendschap, gezelligheid en aandacht voor elkaar, in het bijzonder in tijden van zorg en verdriet. In ontmoetingen en door persoonlijke gesprekken proberen we elkaar te ondersteunen. Ook kunnen we helpen in de begeleiding van iemand die gaat sterven en de nabestaanden bij het verwerken van het verlies. Ook voor vreugde is veel plaats in de gemeente: een huwelijk, jubileum of de doop van een kind wordt vaak met de hele gemeente gevierd. In bijzondere gevallen kunnen we bij schrijnende nood ook materieel helpen.
 
Waarom heet de wijkgemeente, De Drieklank?
 • Deze naam verwijst naar de drie gemeenten Juliana/Valkenbos, Kerk in Laak en Marcuskerk, die sinds 2018 gecombineerd verder gaan als protestantse wijkgemeente De Drieklank. De drie verwijst ook naar de drie-eenheid, die zichtbaar is in het logo: het hart van God de Vader, het kruis van God de Zoon en de duif van de Heilige Geest.
 • De ‘klank’ in het woord Drieklank verwijst naar de missie van de Protestantse Kerk in Den Haag: we houden de lofzang gaande. Deze klank is in het logo terug te zien in de geluidsgolven (de drie boogjes). Deze geluidsgolven staan ook symbool voor de missionaire betrokkenheid, de levendige gemeenschap die we vormen (hartslag) en de diversiteit binnen onze wijkgemeente.
 • Het kleurgebruik sluit aan bij de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.
Het logo is ontworpen door gemeentelid Anneke Maljaars.

Wat geloven wij?
In verbondenheid met christenen die voor ons leefden en de christenen wereldwijd, geloven wij in:
 • God de Vader, de schepper, bron en bestemming van al het leven en dus ook van ons leven;
 • Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, die heeft laten zien dat Gods liefde sterker is dan alles dat het leven stuk maakt;
 • de Heilige Geest, die ons wil bezielen om Christus te volgen, zodat wij zullen leven tot eer van God en tot zegen van elkaar.
 
Heb je een kerk nodig om te geloven?
Veel mensen zeggen van niet. Volgens hen kun je prima geloven zonder kerk. Onze ervaring is anders. Ook gelovigen zijn kwetsbare mensen. Juist de ontmoeting met elkaar, horen over elkaars geloof, samen stil worden voor God, samen luisteren naar de Bijbel, samen bidden en zingen, omzien naar elkaar: het bevestigt, versterkt en verdiept het persoonlijk geloven. Zonder medegelovigen is het vaak moeilijker om te blijven geloven. Geloven is wel persoonlijk, maar sluit niemand op in zichzelf. De kerk is een gemeenschap van mensen die, met vallen en opstaan, Christus willen volgen. De kerk is nodig, al is het maar dat áls je valt, een ander je weer overeind helpt.
 
Wat gebeurt er in de wijkgemeente De Drieklank?
In onze gemeente gebeurt veel. Belangrijk zijn de kerkdiensten in de Marcuskerk op zondagmorgen om 10.00 uur. We zingen, bidden en lezen dan uit de Bijbel. De predikant legt een bijbelgedeelte uit in de preek. Soms is er een bijzondere dienst: een kind wordt gedoopt, het avondmaal wordt gevierd of er zingt een koor in de dienst. Na afloop van de kerkdiensten is er tijd voor ontmoeting. In de ontmoetingszaal is er alle ruimte om bij de koffie, thee of limonade elkaar te zien en te spreken.
In de Marcuskerk is er veel aandacht voor kinderen en jongeren. Baby’s en peuters kunt u tijdens de dienst naar de oppas brengen. Hier wordt voor uw kind gezorgd terwijl u met een gerust hart de dienst kunt bijwonen. Kinderen van basisschoolleeftijd gaan tijdens de dienst naar de kindernevendienst. Zij luisteren er naar een bijbelverhaal en maken een verwerking. Ook jongeren van 11 jaar en ouder gaan tijdens de dienst naar hun eigen ruimte. Hier praten zij door over een thema of bespreken een bijbelgedeelte.
Door de week vinden veel andere activiteiten plaats: persoonlijke ontmoetingen, bijbelkringen, gesprekskringen en maaltijden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.
 
Moet je lid zijn van de kerk?
Nee. Dat is het aardige van de kerk: iedereen mag er binnenkomen en meedoen. Je kunt er anoniem een plaatsje zoeken, en niemand valt je lastig. Je kunt er iemand aanspreken en je krijgt antwoord. Of je nu gelooft of niet – als je nieuwsgierig bent naar wat we in de kerk doen, kom dan eens naar de kerkdienst. Iedereen is welkom. Loop gewoon eens binnen.
Je wordt lid van de kerk door je te laten dopen. Dat hebben door de tijd heen veel mensen met blijdschap vanuit hun geloof gedaan. Maar de doop, lid worden, is niet noodzakelijk om binnen te lopen of met activiteiten mee te doen.
Wil je je laten inschrijven bij de Drieklank? Op deze pagina vind je daarover meer informatie.
 
Heeft de kerk een bestuur?
Ja. Het bestuur van de kerk is de kerkenraad. De leden worden gekozen uit bewust meelevende gemeenteleden. We noemen hen ambtsdragers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen dragen zorg voor de kerkdiensten, het omzien naar elkaar (‘pastoraat’), de financiën en het kerkgebouw. De diakenen helpen praktisch waar het nodig is en proberen mensen tot hun recht te laten komen. De gemeenteleden kiezen de ouderlingen en diakenen steeds voor een periode van vier jaar. Naast de ambtsdragers vervullen veel vrijwilligers een taak in de gemeente. Daarmee is ook onze gemeente een grote vrijwilligersorganisatie.
 
Wie is de dominee van de wijkgemeente De Drieklank?
Vanaf 16 september 2018 is Jantine van Iersel-Veenhof predikant van onze wijkgemeente. Van september 2008 tot juni 2016 was dominee René de Reuver predikant in de Marcuskerk. Vanaf 2015, toen de samenwerking tussen de Marcuskerk en Kerk in Laak gestart is, is hij predikant geworden van het nieuwe samenwerkingsverband. In juni 2016 is hij scriba geworden van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor 2008 waren dominees Evert Westrik, Leo Oosterom en Bas Plaisier werkzaam in de Marcuskerk en Rob van Essen en Elziena Oosterhuis in Kerk in Laak.
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina