26 jun 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Nieuws uit de Kinderwinkel, het zomerkamp en...een vooruitblik naar de startweek en het startfeest.
Lees meer 
26 jun 2024


Update Jeugdwerk en onderzoek Jeugdtrends PKN

Update vanuit het jongerenwerk met een terugblik op de activiteiten in de afgelopen maand en een verslag van het rapport over onderzoek Jeugdtrends
Lees meer 
26 jun 2024


Meditatie 'Loslatend de zomer in'

Meditatie over loslaten, door ds. Jantine Veenhof.
Lees meer 
26 jun 2024


Zomernummer Kerk in Den Haag


Het zomernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag juli/augustusnummer.
24 mei 2024


Zomerse ontmoetingen: 23 juli en 15 augustus

We gaan langzaam richting de zomermaanden, een periode waarin veel mensen met vakantie gaan. Voor degenen die niet op vakantie gaan, kan deze periode lang duren. Daarom organiseren we vanuit de wijkdiaconie een tweetal activiteiten waarop u / jij op een door de weekse dag elkaar kunt ontmoeten en met elkaar in gesprek kunt gaan: op dinsdag 23 juli en donderdag 15 augustus. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
 
Lees meer 
24 mei 2024


Bevindingen CWN-conventie

Aangezien diaconie te maken heeft met omzien naar elkaar, deelt Monique graag haar bevindingen van de CWN-voorjaarsconventie -waar ze is geweest.
Lees meer 
24 mei 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Daar zijn we weer met nieuws uit Kinderwinkel over het bezoek aan Putten, voorbereidingen voor het zomerkamp en oproep tot gebed.
Lees meer 
24 mei 2024


Meditatie Comfort & Challenge

Meditatie van ds. Jantine Veenhof n.a.v. Lukas 19 vers 4-6
Lees meer 
26 apr 2024


Mei/juninummer van Kerk in Den Haag


Het mei/juninummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag mei/juninummer.
26 apr 2024


Vrijwilligers Respijthuis House Martin gezocht

Het respijthuis House Martin, voor mensen zonder dak (en vaak ook zonder papieren) is nu anderhalf jaar open. Veel mensen worden er opgevangen, 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Dat betekent dat er veel vrijwilligers nodig zijn. Het respijthuis zoekt gastvrouwen en gastheren voor het project, die enkele uren per dag aanwezig kunnen zijn. Het is fijn en inspirerend werk.
Lees meer 
26 apr 2024


Theologische zomerschool Den Haag 2024

Welkom bij de zomerschool in de Bosbeskapel van 24 t/m 28 juni.
De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema’s uit de theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en samenleving. ‘Een weekje theologie’ dus, waarin je kennis en inspiratie opdoet. Je gaat op ontdekkingstocht langs boeiende zienswijzen en je ontmoet daarbij andere geïnteresseerden in een sfeervolle omgeving. Voorkennis is niet vereist, maar affiniteit en nieuwsgierigheid zijn dat wel. Lees hier alle informatie over de zomerschool.
24 apr 2024


15 mei: aan tafel met de gemeente

Samen eten, bijpraten en bijkomen van de dag. Is dat niet een heel eenvoudige manier van omzien naar elkaar? Het pastoraal team vindt van wel!
Daarom organiseren we op woensdag 15 mei een gezamenlijk diner in de ontmoetingszaal van de Marcuskerk. De bring & share-maaltijd begint om 18.00 uur.
Lees meer 
24 apr 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Daar zijn we weer met nieuws uit Kinderwinkel!
Lees meer 
24 apr 2024


Update Jeugdwerk

Een korte terugblik op de activiteiten tijdens de 40-dagentijd en een vooruitblik naar de activiteiten in mei en juni!
Lees meer 
24 apr 2024


Meditatie: Neem een weinig tijd voor God

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over "Neem een weinig tijd voor God", Anselmus van Canterbury
Lees meer 
24 apr 2024


Gezamenlijke Hemelvaartsviering van 23 kerken

Vanuit het Missionair Platform Den Haag is op Hemelvaartsdag 9 mei om 11.00 uur een interkerkelijke viering vanuit 23 Haagse kerken. De Protestantse Kerk Den Haag heeft haar medewerking hieraan verleend door het beschikbaar stellen van de Grote Kerk.

26 mrt 2024


Drieklank mountainbike event - 20 april!

Omdat delen zo belangrijk is voor ons als gemeente, willen Rik en ik (Wilbert) graag onze grote hobby mountainbiken met jullie delen. Vind jij het ook leuk om eens met een groepje Drieklankers in het bos te fietsen? Zet dan zaterdag 20 april in jouw agenda.
Lees meer 
26 mrt 2024


Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Marcus 14: 36-37
 
Lees meer 
26 mrt 2024


Nieuws uit de Kinderwinkel

Daar zijn we weer met nieuws uit Kinderwinkel...
Lees meer 
26 mrt 2024


Terugblik Seniorenpaasviering 19 maart 2024

We kijken heel goed terug op de Seniorenpaasviering van dinsdagmiddag 19 maart. Met 36 ouderen van de Marcuskerk en GKIN mochten we samen Pasen vieren in de paasviering. We stonden stil bij het thema: ‘Het lege graf’.
Lees meer 
26 mrt 2024


Start belijdeniscatechese/ geloofsgesprekken

Met Pinksteren zal Jonathan Terlouw belijdenis doen van zijn geloof. Om zijn belijdenis voor te bereiden komen we samen voor geloofsgesprekken op 3 april, 24 april en 6 mei om 20.00 u. Denk je er ook weleens over om belijdenis te doen? Van harte welkom! Wil je meedoen omdat je geïnteresseerd bent en je te verdiepen in het geloof, of omdat je het mooi vindt om samen te spreken over je geloof? Van harte welkom, geef je dan op bij ds. Jantine Veenhof.
 
26 mrt 2024


Aprilnummer van Kerk in Den Haag

Het aprilnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag aprilnummer.
01 mrt 2024


Update Kinderwinkel

We zijn hard op zoek naar vrijwilligers voor het (zomer)kamp! Lees snel verder...
Lees meer 
01 mrt 2024


Actie kerkbalans

Eerder dit jaar zijn de brieven en e-mails voor de actie Kerkbalans 2024 verstuurd en heeft Bram Maljaars tijdens een kerkdienst een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van afgelopen jaren. Misschien heb je de presentatie van Bram gemist. Dat alleen is al een goede reden om de kerkdienst van 4 februari terug te kijken.
 
Lees meer 
01 mrt 2024


Update jeugdwerk

Update vanuit het jeugdwerk met een terugblik op de filmavond en een vooruitblik naar activiteiten in juni.
Lees meer 
01 mrt 2024


40-dagentijd

Deel je verhaal m.b.t. de 40-dagentijd met een filmpje, stukje tekst, gedicht, tekening, foto, lied, muziek etc. Je kunt dit uiteraard ook samen doen. En stuur dit op naar dominee@pg-dedrieklank.nl. Dan laten we dit terugkomen in de diensten.
 
Lees meer 
01 mrt 2024


Meditatie 'vasten in het verborgene'

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Mattheus 6: 16 - 18
Lees meer 
01 feb 2024


Update vanuit het jeugdwerk

Terugblik op de Narnia-filmavond en een vooruitblik naar de komende activiteiten.
Lees meer 
01 feb 2024


Viering in de lijdenstijd voor senioren

We zijn op weg naar Pasen. Een goede gelegenheid om hier samen in op te trekken. Daarom organiseert de wijkdiaconie voor oudere gemeenteleden een viering met aansluitend een maaltijd.
Lees meer 
01 feb 2024


Actie Kerkbalans 2024

Half januari zijn de brieven en e-mails verstuurd voor de actie Kerkbalans 2024, de jaarlijkse actie waarin leden van de kerk opgeroepen worden om hun ‘vrijwillige contributie’ te bepalen. De bijdrage is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend: onze wijkgemeente heeft deze hard nodig om voort te kunnen bestaan en van betekenis te blijven voor gemeenteleden, de buurt en de mensen daaromheen.
Lees meer 
01 feb 2024


Update Kinderwinkel

Deze keer een bericht met een belangrijke vraag (en korte update) vanuit de Kinderwinkel!
Lees meer 
01 feb 2024


Abonnement wijkblad Drieklank

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt het ook weer tijd om uw abonnement op het (papieren) wijkblad te verlengen en het abonnementsgeld over te maken. Het wijkblad komt 10x per jaar uit. Denkt u eraan het abonnementsgeld over te maken? U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL64 INGB 0000 2565 00 t.n.v. Protestante wijkgemeente Marcuskerk, o.v.v. Wijkblad 2024.


 
Lees meer 
01 feb 2024


Paaskaars voor thuis bestellen

Het duurt nog even, maar 1ste paasdag wordt in de kerk de nieuwe paaskaars aangestoken. Wil je thuis ook een kleine versie (ong. 25 cm) van deze paaskaars? Dat kunnen we regelen.

Als je hier belangstelling voor hebt, laat dit dan uiterlijk zondag 18 februari weten aan Ingrid Blok (email: info@pg-dedrieklank.nl, app 06 165 825 10). De kosten van de kaars bedragen ca. € 25,-.
 
01 feb 2024


Themabijeenkomsten voor oudere Spoorzoekers

Vorig jaar zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd voor de oudere Spoorzoekers (vanaf 8 jaar) en jongere deelnemers aan Discovery. Van alle kanten zijn de avonden gewaardeerd, vanwege de cola en chips in combinatie met de mooie en open gesprekken. Daarom zijn er voor de komende maanden drie nieuwe avonden gepland.
Lees meer 
01 feb 2024


Meditatie "Doe wel en zie niet om"

Meditatie n.a.v. 2 Timoteüs 3: 14-17, door ds. Jantine Veenhof
Lees meer 
01 feb 2024


Februarinummer Kerk in Den HaagHet februarinummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag februarinummer.
01 jan 2024


Januarinummer Kerk in Den HaagHet januarinummer van Kerk in Den Haag is verschenen. U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag januarinummer.
16 dec 2023


Decembernummer Kerk in Den HaagHet kerstnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag decembernummer.
28 nov 2023


Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Enkele maanden geleden vroegen we je om namen voor te dragen van gemeenteleden die een ambt zouden kunnen vervullen in de kerkenraad. We zijn verheugd en dankbaar om mee te kunnen delen dat twee gemeenteleden hun roeping hebben aanvaard. Wij maken hun namen hierbij bekend en zullen hun namen ook tweemaal afkondigen in de kerkdiensten van 3 en 10 december om goedkeuring van de gemeente te verkrijgen.
Lees meer 
28 nov 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

Nieuws uit de Kinderwinkel, met een terugblik op de afgelopen maand en een vooruitblik naar Sint en Kerst.
Lees meer 
28 nov 2023


Update Jeugd & Jongeren

Update vanuit het Jeugd- en jongerenwerk.
Lees meer 
28 nov 2023


Meditatie 'Een nieuw begin'

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Lucas 1.
Lees meer 
27 okt 2023


Catechese Spoorzoekers

In september en oktober zijn we gestart met de catechese voor de oudere Spoorzoekers van 8-11 jaar. We gebruiken thema’s van Rock Solid en hebben al een paar mooie avonden beleefd met de kinderen waarin we met elkaar gesproken hebben over hoe uniek God je heeft gemaakt en waarom je wel/niet zou geloven. We hebben mooie gesprekken en de kinderen genieten van elkaar en al het lekkers dat er elke avond is.
 
27 okt 2023


Kerstviering senioren

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij. Daarom nu alvast een oproep voor de kerstviering voor senioren op dinsdag 12 december 2023. De wijkdiaconie organiseert voor alle oudere gemeenteleden een viering in de kerkzaal van de Marcuskerk. Met aansluitend een maaltijd in de ontmoetingszaal.
 
Lees meer 
27 okt 2023


Stiltecentrum open op donderdagmiddag in november en december 

In de maanden november en december willen we in samenwerking met Geloven in Moerwijk de kerk openstellen om een kaarsje te branden en koffie te drinken. 

 
Lees meer 
27 okt 2023


Nieuws vanuit de Kinderwinkel

Teruglik op de herfstvakantie-activiteiten in en rond de Kinderwinkel en een vooruitblik naar de culinaire maand november en de kerstactiviteiten.
Lees meer 
27 okt 2023


Foto-expositie in de Marcuskerk

"Ik vind het heerlijk om mensen te fotograferen, let daarbij sterk op licht en compositie. Meestal hebben mensen niet in de gaten dat ik hen fotografeer en dat worden dan ook mijn mooiste opnames. Niet poseren, geen bruidsreportages... gewoon ongemerkt fotograferen." Bekijk de expositie van Mieke Brinkhuis-Duijzer in de Ontmoetingsruimte van de Marcuskerk!
Lees meer 
27 okt 2023


Update Jeugd & Jongeren

Update vanuit het jeugd- en jongerenwerk en een vooruitblik op de activiteiten van de komende maanden.
Lees meer 
27 okt 2023


Meditatie 'De mensen die we missen'

Meditatie van dominee Jantine Veenhof n.a.v. het lied 'De mensen die we missen'
Lees meer 
26 okt 2023


Novembernummer Kerk in Den Haag

Het novembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag novembernummer.
23 okt 2023


De musicalgroep in Rijswijk gaat weer van start

De eerste stap is nu via improvisatie het Bijbelverhaal "De Toren van Babel" uit te diepen en naar situaties in de huidige tijd te brengen en zo samen aan het verhaal voor de musical te bouwen. Lijkt het je leuk om aan deze beginstap mee te doen, kom dan donderdag 2 en 9 november naar de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 366 in Rijswijk en/of Donderdag 16 en 23 november naar de Koningskerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 te Voorburg.

We beginnen om 20.00 uur.

Alle leeftijden zijn van harte welkom en neem vooral ook je familie, vrienden, buren, kennissen mee die het ook wat lijkt!
Lees meer 
20 okt 2023


Herfstschatten ontdekken: 11 november

In samenwerking met de Groene Lukas en A Rocha Den Haag organiseert Stek een leuke herfstactiviteit voor kinderen en ouders. We gaan herfstschatten ontdekken! De activiteiten zijn voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Iets jonger of ouder? Ook welkom! 

Wat kun je verwachten? Christelijk kindertheater, speurtocht in de kloostertuin, knutselen, spelen, bellenblazen en meer. Het wordt een heerlijke middag!
Lees meer 
28 sep 2023


Het werk van de vrijwilligers “Over de drempel”

We kennen allemaal de beelden: volgepakte woningen met één klein looppad tussen de stapels. Zoals te zien in de tv-series ‘Mijn leven in puin’ of ‘Hoarders’. Vrijwilligers van Stek Den Haag ‘Over de Drempel’ kennen deze problematiek als geen ander. Vrijwilligers van ‘Over de Drempel’ helpen al ruim 25 jaar mensen om hun overvolle woning op te ruimen.
Lees meer 
28 sep 2023


Update Kinderwinkel

Een update uit de Kinderwinkel en een teruglik op het huwelijk van Niels.
Lees meer 
28 sep 2023


Verdubbelingscollecte voor Marokko en Libië

Zondag 1 en zondag 8 oktober a.s. zal er een derde collecte worden gehouden voor de situatie in Marokko en Libië. Contant in de daarvoor bestemde doos bij de lift, of u kunt u gift storten op de rekening van de wijkdiaconie NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. Marokko/Libië. De opbrengst van deze collecten wordt door de Centrale Diaconie verdubbeld.
Lees meer 
28 sep 2023


Terugblik Startzondag 10 september 2023

Op zondag 10 september was de startzondag en stonden we stil bij het thema: Ga mee! We hadden een mooie dienst met medewerking van het Kiwi-koortje en het tienerrestaurant van de Kinderwinkel. Er waren veel mensen en we waren dankbaar voor een fijne lunch met veel gemeenteleden en buurtgenoten. Inmiddels hebben verschillende gemeenteleden al iets afgesproken, wat ze op hun ‘Ga mee-sticker’ hebben geschreven. We bidden voor een vruchtbaar seizoen met elkaar!
 
28 sep 2023


Terugblik pastorale dienst 9 juli 2023

We kijken terug op een mooie pastorale dienst voor de zomer waarin naast gedachten over het pastoraat ook veel lief en leed werd gedeeld. In de pastorale taakgroep zijn we ermee aan de slag gegaan en we hebben inmiddels ook Iris Pronk in onze pastorale taakgroep mogen verwelkomen! Ook hebben we de A4-tjes met vragen besproken die in de dienst waren ingevuld, hartelijk dank daarvoor.

Mocht je pastoraat willen ontvangen, of heb je vragen over het geloof of je leven waar je weleens over wilt praten, schroom niet maar vraag gerust aan iemand van het pastorale team om een gesprek of bezoek.
 
28 sep 2023


Meditatie over Thuiskomen

Meditatie over Thuiskomen door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Lukas 15:20-24.
Lees meer 
15 sep 2023


Oktobernummer van Kerk in Den HaagHet oktobernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag oktobernummer.
30 aug 2023


Uitnodiging startzondag

29 aug 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

Na onze zomerstop zijn we weer terug met nieuws uit de Kinderwinkel.
Lees meer 
29 aug 2023


Vrijwilligers nodig Respijthuis HouseMartin

In november 2022 opende Stichting Respijthuis HouseMartin in Den Haag een logeerhuis voor zieken zonder dak boven het hoofd. Na verwijzing van het straat verpleegkundige team kunnen 5 tot 6 gasten korte tijd in ons huis verblijven om te herstellen van een ziekte of om te revalideren na een ziekenhuisopname. Wij zoeken gastvrouwen en gastheren voor ons Respijthuis
 
Lees meer 
29 aug 2023


Resultaat Voedselbankactie

In de maanden mei t/m juli hebben we geld en producten ingezameld voor de cliënten van de Voedselbank, uitgiftepunt Marcuskerk. Naast zo' n 6 gevulde dozen heeft dat ook het prachtige bedrag van € 1201,- opgebracht. Wat een mooi resultaat! Vanuit de diaconie zullen wij met dit geld producten kopen om zo te zorgen dat alle cliënten nog een extra, goed gevulde Kerk in Actie-doos meekrijgen.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen!
 
29 aug 2023


Oppasmedewerkers gezocht bij de Vuurvliegjes

Voor de Vuurvliegjes (kinderen van 0 tot 4 jaar) zijn we op zoek naar wat extra ‘oppasmedewerkers’. Het kan zijn dat je zelf kinderen hebt op wie gepast moet worden, maar het kan ook zijn dat je het gewoon leuk vindt om eens in de 4 à 5 weken (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) tijdens de kerkdienst op te passen. Meld je dan alsjeblieft aan, want we kunnen wel wat extra handen en ogen gebruiken.
 
Lees meer 
29 aug 2023


Meditatie 'Ga mee!'

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. het jaarthema 'Ga mee!'
Lees meer 
25 aug 2023


Septembernummer Kerk in Den Haag


Het septembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag septembernummer.
05 jul 2023


Update Hoopvol Transvaal

De voorlopig laatste nieuws- en gebedsbrief vanuit Hoopvol Transvaal.
Lees meer 
05 jul 2023


Uitnodiging informatieavond Taizé reis

03 jul 2023


Nieuws vanuit de Kinderwinkel

De zomervakantie komt eraan en de zomersluiting van de Kinderwinkel dus ook. We hebben toch in deze laatste weken nog veel te regelen; allereerst de laatste zaken voor het kamp en tegelijkertijd ook de voorbereidingen
voor de startweek. 
Lees meer 
03 jul 2023


Lancering Marcusapp

Op de startzondag zal er een nieuwe Marcusapp worden gelanceerd. Dit is de vervanger voor de Naastenliefde-app die ontstond tijdens de coronacrisis.
Lees meer 
03 jul 2023


Meditatie over Pauze

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Mattheus 11: 28 - 30.
Lees meer 
01 jul 2023


Update Jeugd & Jongeren

Het eind van het schooljaar is in zicht, een terugblik op de afgelopen periode en een mooi sponsorbedrag!
Lees meer 
01 jul 2023


Nieuw jaarthema 'Ga mee'

Het nieuwe jaarthema binnen de PKN is ‘Ga mee’ en begint tijdens de startzondag op 10 september. Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.
Lees meer 
19 jun 2023


Kerk in Den Haag, zomernummerHet zomernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag juli/augustusnummer.
09 jun 2023


Jonge gezinnen zomeractiviteit 'Vind jouw schat!'

StekJong organiseert op zaterdag 24 juni een zomeractiviteit voor ouders en kinderen samen!
Lees meer 
09 jun 2023


‘We Wonder God’ avonden voor ouders

StekJong organiseert speciaal voor ouders, ‘We Wonder God’ avonden: 22 juni, 16 november en 14 december.
Lees meer 
29 mei 2023


Vacatures bij Stek, voor stad en kerk

29 mei 2023

Stek zoekt een Adviseur Communicatie (ca. 20 uur per week) en een Adviseur Fondsenwerving (ca. 16 uur).
Lees meer 
29 mei 2023


16 juni: Wake voor Vluchtelingen

29 mei 2023

Stek en de Protestantse Kerk Den Haag organiseren op 16 juni weer een Wake voor Vluchtelingen. Iedereen is vrijdag 16 juni aanstaande op elk moment tussen 13.00 en 22.00 van harte welkom in buurt- en kerkhuis Bethel.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Update Kerkbalans 2023

29 mei 2023

We zijn inmiddels bijna halverwege 2023. Tijd voor een tussenstand van Kerkbalans, de financiële bijdragen aan onze wijkgemeente.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Uitslag onderzoek viering Heilig Avondmaal

29 mei 2023

Ben je benieuwd in welke vorm we het Heilig Avondmaal gaan vieren? Lees dan snel verder. 
Lees meer 
29 mei 2023


Actie voor de Voedselbank

29 mei 2023

Meer informatie over de actie voor de Voedselbank, die loopt van 7 mei tot 30 juni.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Update jeugd- en jongeren

29 mei 2023

Update over het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Update activiteiten Kinderwinkel

29 mei 2023

Daar zijn we weer met nieuws vanuit de Kinderwinkel.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Gebruik het gebedenboek

29 mei 2023


Achterin de kerk ligt het gebedenboek. We nodigen je uit om je voorbeden hierin op te schrijven.
Lees meer 
29 mei 2023


Buiten koffiedrinken

29 mei 2023

Bij mooi weer zal er op zondag weer buiten op het voorplein koffie, thee en limonade worden geschonken! Ook staan er in de ontmoetingszaal tafels om aan te zitten. Bekijk daar binnenkort ook het kunstproject, ‘Kunst in de Kerk’.
 
Lees meer 
29 mei 2023


Meditatie: Met wie zit je aan tafel?

29 mei 2023

Meditatie door Jantine Veenhof n.a.v. Lucas 24 vers 13-23
Lees meer 
27 apr 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

27 april 2023

Nieuws uit de Kinderwinkel, met o.a. een terugblik op Pasen en de afronding van het derde Gouden Idee van de Meidenclub.
Lees meer 
27 apr 2023


Meditatie: Eerst zien en dan geloven

27 april 2023

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Johannes 20 vers 24-29
Lees meer 
10 apr 2023


Uitnodiging gezamenlijke beleidsbijeenkomst

10 april 2023

U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 13 mei van 10 uur tot 14 uur voor een gezamenlijke beleidsbijeenkomst van de Diaconie en Stek. We spreken deze bijeenkomst over diaconale thema’s die spelen in Den Haag. Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Maike Lolkema van Stek via mlolkema@stekdenhaag.nl
 
30 mrt 2023


Update jeugdwerk

30 maart 2023

Update van de activiteiten voor en door de tieners in onze gemeente.
Lees meer 
30 mrt 2023


Samen veilig kerk-zijn

30 maart 2023

Eén op de 65 mensen zal ooit te maken hebben met brand. In procenten is dat ruim 1%. Vanuit preventie oogpunt zorgen we daarom voor een veiligheidsplan en brandblussers in ons gebouw. Dat vorig jaar 13% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder te maken heeft gehad met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, betekent dat wij niet kunnen wegkijken. Als gemeenschap willen we daarom werken aan een cultuur waarin veilig kerk-zijn blijvende aandacht heeft.
Lees meer 
30 mrt 2023


Terugblik paasviering voor senioren

30 maart 2023

Dinsdag 21 maart is de paasviering voor senioren gehouden, een korte terugblik op een geslaagde viering en een gezellige ontmoeting.
Lees meer 
30 mrt 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

30 maart 2023

Update vanuit de Kinderwinkel!
Lees meer 
30 mrt 2023


Meditatie

30 maart 2023

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. het lied 'Met de boom des levens wegend op zijn rug'
Lees meer 
30 mrt 2023


Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

30 maart 2023

Het is inmiddels enige tijd geleden dat de oproep om bij te dragen aan actie Kerkbalans is verspreid. Tijd voor een eerste tussenstand!
Lees meer 
29 mrt 2023


Kerk in Den Haag, Paasnummer

28 maart 2023Het Paasnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag aprilnummer.
29 mrt 2023


Kerk in Den Haag, mei-juninummer

23 april 2023

Het Pinksternummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag mei-juninummer.
25 mrt 2023


Opvang asielzoekers Duinzichtkerk

23 maart 2023

INLIA stuurde ons een bericht dat het COA gevraagd heeft of kerken opnieuw opvangplekken voor dakloze asielzoekers kunnen leveren. Er dreigen binnen enkele weken anders weer honderden mensen voor de poort van het Aanmeldcentrum Ter Apel te stranden, voor wie het COA geen bed beschikbaar heeft. Wij willen voorkomen dat we opnieuw, net als afgelopen zomer, door de grenzen van de humaniteit zakken.
Lees meer 
21 mrt 2023


Bring & share paasontbijt

20 maart 2023

Op zondag 9 april vindt het jaarlijkse paasontbijt plaats. Vanaf 8.30 uur is iedereen van harte welkom in de Marcuskerk om Pasen te vieren onder het genot van een heerlijk ontbijt. Neem een ontbijt mee voor 2 personen, zodat iedereen genoeg heeft! Het paasontbijt is elk jaar een sociaal en gezellig gebeuren: we ontmoeten elkaar en we zingen samen.
Rond 9.15 uur kunnen de kinderen rond de kerk paaseieren zoeken, waarna om 10.00 uur de kerkdienst begint. Wil je ook komen? Geef je dan op via dit online formulier of via de lijsten die in de Ontmoetingszaal liggen.
 
18 mrt 2023


StekJong nodigt je uit voor een lentefeest!

18 maart 2023

StekJong organiseert voor jonge gezinnen op speelse en creatieve wijze activiteiten rondom Bijbelse verhalen voor ouders en kinderen samen.

Op zaterdag 25 maart organiseren we het ‘Lentefeest’ voor kinderen van 4-10 jaar en hun ouders. Wil je komen? mail dan naar Dyanti Deira via ddeira@stekdenhaag.nl. Welkom!

24 feb 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

24 februari 2023

Daar zijn we weer met nieuws vanuit de Kinderwinkel. Lees snel verder...
Lees meer 
24 feb 2023


Dienst 26 maart: speciaal aandacht voor ambtsdragers

24 februari 2023

Op 26 maart zal er tijdens de kerkdienst aandacht zijn voor het thema ambtsdragers. Met ingang van 2024 zal een aantal posities binnen de kerkenraad vacant worden door het verstrijken van termijnen. Meerdere kerkenraadsleden hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Daarom gaan we alvast op zoek naar mensen die zich willen aansluiten. We nodigen je uit om hierover mee te denken. Zou je jezelf willen opgeven of misschien een ander in wie je het vertrouwen hebt om een rol te vervullen als ambtsdrager? Namen mag je doorgeven aan onze scriba Ingrid Blok via info@pg-dedrieklank.nl
Lees meer 
24 feb 2023


Nieuws over het jeugdwerk

24 februari 2023

Update vanuit het jeugdwerk met een vooruitblik naar 5 maart, voorjaarsconventie, Pasen en een spelcompetitie op 14 april. 
Lees meer 
24 feb 2023


Meditatie "Honger en dorst naar God"

24 februari 2023

Meditatie door dominee Jantine Veenhof. "Honger en dorst naar God; start van de alpha cursus"
Lees meer 
24 feb 2023


Update vanuit Hoopvol Transvaal

24 februari 2023

Graag praten we jullie bij over de ontwikkelingen rondom de pioniersplek Hoopvol Transvaal. In deze nieuwsbrief vertellen we over: de start van het nieuwe meidenproject; de stand van de financiën en de vondst van een penningmeester; de kidsclub en iets over community en discipelschap. De bid- en dankpunten zitten dit keer verstopt tussen de regels.
 
Lees meer 
24 feb 2023


Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

24 februari 2023

Eind januari zijn de brieven en e-mails verstuurd voor de actie Kerkbalans 2023. Inmiddels komen de reacties binnen en die stemmen mij tot dankbaarheid. Veel gemeenteleden dragen opnieuw of voor het eerst hun steentje bij aan de activiteiten van onze wijkgemeente.
 
Lees meer 
24 feb 2023


Start veertigdagentijd

24 februari 2023

Op zondag 26 februari start de 40-dagentijd. Op deze zondagen zullen we het project van Bijbelbasics volgen met de Spoorzoekers en Discovery. In de diensten vragen we ook aan de gastpredikanten om aan te sluiten op de thema’s en bijbelverhalen die elke week in het project naar voren komen. We openen elke zondag een venster in het raam, om zo toe te leven naar Pasen.
 
24 feb 2023


Notulist gezocht!

24 februari 2023

De algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag zoekt een notulist (vrijwilligersfunctie).
Lees meer 
20 feb 2023


Programma Voorjaarsvakantie Kinderwinkel

20 februari 2023


Volgende week begint de voorjaarsvakantie en bieden we drie dagen activiteiten aan.
  • Dinsdag 28 februari een uitstapje voor de kids van 4-7 jaar naar de kinderboerderij in het Zuiderpark. (13.00 tot 15.30u)
  • Woensdag 1 maart met de kinderen van 7-10 jaar naar Glow in the dark Golf in Scheveningen (13.00 tot 16.00 uur)
  • Vrijdag 3 maart een strandwandeling voor de tieners van 10-16 jaar (17.00 tot 21.00 uur).
17 feb 2023


Jom Hasjoa herdenking 16 april 2023

3 februari 2023

Uitnodiging van de Haagse Gemeenschap van Kerken voor de herdenking van Jom Hasjoa in de Kloosterkerk: bekijk hier de uitnodiging.
17 feb 2023


Petrus lanceert online veertigdagentijdkalender

16 februari 2023

Een druk leven en toch op zoek naar bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen? Petrus, platform van de Protestantse Kerk in Nederland, lanceert een online veertigdagentijdkalender. De kalender daagt je uit om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven.

Inschrijven voor de online kalender kan gratis via petrus.protestantsekerk.nl/onlinekalender

 
Lees meer 
30 jan 2023


Stek zoekt collega's

30 januari 2023

Stek heeft twee heel mooie vacatures: een baan als projectsecretaresse / coördinator vakantieweken (24 uur p.w.) en een tijdelijk baan als secretaresse voor de fondsenwerving (20 uur p.w.). Kijk voor meer informatie op de website van Stek Den Haag.
29 jan 2023


Nieuws uit de Kinderwinkel

28 januari 2023

Dit keer vertellen we onder andere wat over het tieneruitje naar Putten, het kerstdiner tijdens Godly Play en de kerstwandeling.
Lees meer 
29 jan 2023


Update jeugdwerk

28 januari 2023

Update vanuit het jeugdwerk met een terugblik op de jongerendienst met escaperooms en een vooruitblik naar 5 maart - Meet the Parents.
Lees meer 
29 jan 2023


Meditatie over catechisatie

28 januari 2023

Meditatie van ds. Jantine Veenhof n.a.v. Handelingen 8 vers 26 - 31: Catechese door aan te schuiven in elkaars leven.
Lees meer 
29 jan 2023


Abonnement wijkblad 'Drieklank'

28 januari 2023

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt het ook weer tijd om uw abonnement op het wijkblad te verlengen en het abonnementsgeld over te maken. Het wijkblad komt 10x per jaar uit. 
Lees meer 
29 jan 2023


Paaskaars voor thuis bestellen

28 januari 2023

Het duurt nog even, maar 1ste paasdag wordt in de kerk de nieuwe paaskaars aangestoken. Wil je thuis ook een kleine versie (ong. 25 cm) van deze paaskaars? Dat kunnen we regelen.

Als je hier belangstelling voor hebt, laat dit dan uiterlijk zondag 19 februari weten aan Ingrid Blok (email: info@pg-dedrieklank.nl, app 06 165 825 10). De kosten van de kaars bedragen ca. € 23,-.
 
29 jan 2023


Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

28 januari 2023Eind januari zijn de brieven en e-mails verstuurd voor de actie Kerkbalans 2023.
Lees meer 
13 jan 2023


Week van gebed: 15-22 januari

12 januari 2023

In de week van 15-22 januari is het weer de week van gebed voor de eenheid van de Christenen.
De hele week zal er wereldwijd in tal van kerken aandacht aan besteed worden.
Elke avond is er een ander thema dat echter allemaal onder 1 paraplu wordt samengevat in: "Doe goed, zoek recht."
Lees meer 
30 nov 2022


Update Jeugdwerk Marcuskerk

30 november 2022

Wij kijken terug naar november, vooruit naar Kerst, maar kijken er ook voorbij.
 
Lees meer 
30 nov 2022


Nieuws uit de Kinderwinkel

30 november 2022

Daar zijn we weer met nieuws uit de Kinderwinkel. Dit keer vertellen we u het een en ander over Culinair Moerwijk, het kerstdiner, de kerstwandeling en het tienerrestaurant.
 
Lees meer 
30 nov 2022


Evaluatie avondmaalsvieringen

30 november 2022

De afgelopen maanden hebben we diverse vormen van de viering van het Heilig Avondmaal gehouden: bankbediening, een staande kring en lopend. Hoe heeft u dit ervaren? Vul het evaluatieformulier in en lever het in bij een van de diakenen.
30 nov 2022


Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

30 november 2022

In de week van 15 - 22 januari 2023 is het weer de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. De hele week zal er wereldwijd in tal van kerken aandacht aan besteed worden. Elke avond is er een ander thema dat echter allemaal onder 1 paraplu wordt samengevat namelijk Doe goed, zoek recht.
Lees meer 
30 nov 2022


Gift noodhulp Indonesië

30 november 2022

Tienduizenden daklozen, meer dan duizend gewonden en 268 doden. Afgelopen maandag werd het Indonesische eiland Java plotseling opgeschrikt door een aardbeving, die veel schade aanrichtte. Kerken op Java zijn direct gestart met hulpverlening, Kerk in Actie ondersteunt hen daarbij. We hopen dat u ook nu wilt bijdragen, met een (extra) gift. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Indonesië.
 
Lees meer 
30 nov 2022


Meditatie 'Medemenselijkheid'

30 november 2022

Meditatie van ds. Jantine Veenhof over Medemenselijkheid, n.a.v. Handelingen 22: 6 - 16.
Lees meer 
11 nov 2022


Petrus lanceert online adventskalender: elke dag 2 minuten inspiratie

11 november 2022

Een druk leven en toch bewust toeleven naar Kerst? Petrus, platform van de Protestantse Kerk in Nederland, lanceert een online adventskalender die in 2 minuten wil prikkelen en inspireren. 
Lees meer 
07 nov 2022


Onderzoek naar rol van de kerk in tijden van crisis

2 november 2022


Onderzoek Actie Kerkbalans: Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?
Lees meer 
24 okt 2022


Meditatie 'Dank U voor deze nieuwe morgen'

24 oktober 2022

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. het lied 'Dank U voor deze nieuwe morgen'.
Lees meer 
24 okt 2022


Update Hoopvol Transvaal

24 oktober 2022

Op 1 september is alweer het derde pioniersjaar van Hoopvol Transvaal ingegaan. We zijn blij dat we dit seizoen kunnen openen met het nieuws dat er een heel waardevol nieuwe project in de maak is: start van Prepare and Share.
Lees meer 
24 okt 2022


Update Kinderwinkel

24 oktober 2022

Daar zijn we weer met nieuws uit de Kinderwinkel. Dit keer vertellen we u het een en ander over de herfstvakantie, Culinair Moerwijk en het tienerrestaurant. 

 
Lees meer 
24 okt 2022


Dinerbonnen Tienerrestaurant

24 oktober 2022

Wilt u gezinnen in onze wijk sponsoren om een keer gratis te eten in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel? Koop dan een ‘dinerbon’ van 7,50 euro! Zo draagt u ook bij aan het versterken van de band tussen gezinnen en de Kinderwinkel.
Lees meer 
24 okt 2022


Inzameling voor de Voedselbank

24 oktober 2022

Vanaf 6 november verzamelen we weer houdbare, gezonde en voedzame producten voor de Voedselbank. Doet u mee?
Lees meer 
24 okt 2022


Energiekosten Marcuskerk

24 oktober 2022

De afgelopen tijd zijn de gestegen energiekosten het gesprek van de dag geweest. Ook als kerk ontkomen we hier niet aan. 
Lees meer 
28 sep 2022


Nieuws uit de Kinderwinkel

28 september 2022

Daar zijn we weer met het laatste nieuws uit de Kinderwinkel
Lees meer 
28 sep 2022


Meditatie 'Aan tafel!'

28 september 2022

Meditatie van ds. Jantine Veenhof n.a.v. het jaarthema 'Aan tafel!'
Lees meer 
04 sep 2022


Kroonbede: 13 september 2022


2 september 2022

De Kroonbede is een gebedsdienst voor overheid en samenleving voorafgaande aan Prinsjesdag, georganiseerd door Haagse kerken. Dit jaar wordt de Kroonbede gehouden op dinsdagavond 13 september in de Waalse Kerk, Noordeinde 25, midden in het centrum van Den Haag. De bijeenkomst begint om 20:00 uur.
Lees meer 
26 aug 2022


Activiteiten Jeugd Marcuskerk

26 augustus 2022

De zomer is nog in volle gang, het echte leven is weer begonnen. Afgelopen zondag hadden we weer onze eerste bijeenkomst van Discovery tijdens de dienst. Tijd om weer samen leuke dingen te gaan doen.

 
Lees meer 
26 aug 2022


Nieuws uit de Kinderwinkel

26 augustus 2022

Na een paar weken heerlijk vakantie gehad te hebben, zijn we weer terug met nieuws uit de Kinderwinkel, want er is weer genoeg gebeurd en er staan weer genoeg leuke dingen te gebeuren.
 
Lees meer 
26 aug 2022


Meditatie: van uitdelen word je rijker

26 augustus 2022

Meditatie door ds. Dirk-Jan Thijs naar aanleiding van Lucas 9 : 10 - 17.
Lees meer 
17 aug 2022


Kerk in Den Haag, septembernummer

17 augustus 2022


Het septembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag septembernummer.
17 aug 2022


Kerk in Den Haag, oktobernummer

26 september 2022


Het oktobernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag oktobernummer.
17 aug 2022


Kerk in Den Haag, novembernummer

31 oktober 2022


Het novembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag oktobernummer.
17 aug 2022


Kerk in Den Haag, januarinummer

29 december 2022


Het januarinummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag januarinummer.
17 aug 2022


Kerk in Den Haag, maartnummer

22 februari 2023


Het maartnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag maartnummer.
06 jul 2022


Zomernummer Kerk in Den Haag

28 juni 2022


Het juli/augustusnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt dit zomerse dubbelnummer hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag zomernummer.
06 jul 2022


Startweek Kinderwinkel 16-20 augustus

6 juli 2022
24 jun 2022


Jeugdwerk @DeDrieklank

24 juni 2022

Een update van het jeugdwerk door jeugdouderling Catharine van Egmond
Lees meer 
24 jun 2022


Update Hoopvol Transvaal

24 juni 2022

Update en gebedspunten voor Hoopvol Transvaal!
Lees meer 
24 jun 2022


Het laatste nieuws uit de Kinderwinkel

24 juni 2022

Daar zijn we weer met het laatste nieuws uit de Kinderwinkel!
Lees meer 
24 jun 2022


Meditatie: Een onverwachte ontmoeting

24 juni 2022

Op een lichtbewolkte middag ging ik voor een wandeling naar het strand van onze woonplaats, Scheveningen. Vaak doe ik dat met mijn vrouw Tonny, maar soms ook alleen. Ter hoogte van de vuurtoren, sprak een jongeman mij aan, terwijl ik enigszins in gedachten verzonken was.Lees hier de meditatie van ds. Dirjk-Jan Thijs
Lees meer 
08 jun 2022


Nieuws- en gebedsbrief Hoopvol Transvaal

3 juni 2022

Een nieuws- en gebedsbrief van Hoopvol Transvaal, met daarin o.a. aandacht voor problematiek rondom de leefbaarheid in Transvaal.
Lees meer 
08 jun 2022


Wake voor vluchtelingen: 18 en 19 juni

Lees meer 
08 jun 2022


Enquête pionieren in Den Haag

8 juni 2022

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse gemeente in den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.
Lees meer 
23 mei 2022


Nieuws uit de Kinderwinkel

23 mei 2022

Daar zijn we weer met nieuws vanuit de Kinderwinkel
Lees meer 
23 mei 2022


De wartaal van Pinksteren

23 mei 2022

Meditatie van Tim van Iersel n.a.v. Handelingen 2.
Lees meer 
23 mei 2022


Alles is liefde

23 mei 2022

Activiteit voor ouders en kinderen waarbij de ontmoeting met andere ouders, die hun kinderen willen opvoeden in geloof, een plek krijgt. 11 juni 2022 is deze leuke, interessante en leerzame bijeenkomst! Bekijk de flyer!

 
Lees meer 
16 mei 2022


Twee stoelen met een verhaal

24 april 2022

Wellicht hebben jullie ze zien staan in de hal van onze kerk. Aan de rechterkant van de houten bank staan twee oude (en een beetje gammele) stoelen. Deze stoelen hebben een bijzonder verhaal
Lees meer 
10 mei 2022


Gezocht: vrijwilligers voor maatjesproject 2GO

10 mei 2022

Ben je geduldig en luistervaardig, en beschik je over doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden om een vertrouwensband op te bouwen? Word dan actief bij 2GO! 
Lees meer 
10 mei 2022


Jerusalem Passion 'A New Experience', uitvoering 25 juni 2022

10 mei 2022

Meer dan 200 uitvoerenden over het aardse en hemelse leven

Op zaterdagavond 25 juni 2022 vindt in het bijzondere concertgebouw AMARE in Den Haag de - paar keer uitgestelde - uitvoering plaats van de Jerusalem Passion. Dit keer met als titel: A New Experience. Een muzikaal verhaal over passie en hoop, over wat in het leven verloren is gegaan en wat herwonnen kan worden. Geactualiseerd naar de overgang van de situatie van Corona naar de Oekraïne. Als een ‘moderne Messiah’ met alle daarbij behorende emotionele en muzikale dimensies
Lees meer 
29 apr 2022


Vakantieweken met goede zorg en warme aandacht

29 april 2022

Is het voor u lastig om op vakantie te gaan, omdat u hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging of omdat u verpleegkundige zorg nodig heeft? Stichting SIV organiseert vakantieweken, speciaal voor u.
Lees meer 
29 apr 2022


Update Kinderwinkel

29 april 2022

De laatste paar dagen van maart en de eerste paar dagen van april begon helaas met corona voor ons beiden. Helaas moesten we dus een week dicht. Maar gelukkig ligt corona inmiddels weer achter ons en kunnen we weer vooruit en terugkijken op een paar hele leuke weken.
Lees meer 
29 apr 2022


Meditatie 'De Onvermoede Derde'

29 april 2022

Meditatie van Jantine Veenhof n.a.v. Lucas 24.
Lees meer 
25 apr 2022


Blad 'Kerk in Den Haag' mei/juni 2022

25 april 2022


Het mei/juni-nummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag mei/juni-nummer.
23 apr 2022


Zaterdag 21 mei Leerfabriek met Sake Stoppels

23 april 2022

Op zaterdag 21 mei organiseert het Missionair Platform een  ochtend om samen met mensen uit verschillende kerken en missionaire plekken samen na te nadenken over de drive achter ons missionaire bezig zijn. Waarom willen we wel of niet missionair bezig zijn? Welk theologisch denken zit erachter? Hoe uniek is het christelijk geloof? Waar hebben we het eigenlijk over als het over ‘heil’ en ‘redding’ gaat, en hoe presenteren we Jezus?
Lees meer 
01 apr 2022


Uitnodiging eerste Haagse Groene Inspiratiedag: 23 april

1 april 2022

Lees meer 
31 mrt 2022


Fototentoonstelling 'de menselijke maat'

31 maart 2022

Fototentoonstelling Stek-vrijwilligers ‘de menselijke maat’
Stek – voor stad en kerk zet met een fototentoonstelling 12 van haar 750 vrijwilligers in de schijnwerpers. Zij zijn actief in verschillende Stekprojecten verspreid over Den Haag. ‘In het begin ging ik altijd tussen de zooi ergens op een kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er ineens een stoel voor me klaar’, vertelt vrijwilliger Henri Brekveld over het geduldig opbouwen van vertrouwen bij zijn cliënt.
 
Lees meer 
31 mrt 2022


Update Hoopvol Transvaal

31 maart 2022

Update vanuit Hoopvol Transvaal.
Lees meer 
31 mrt 2022


Update Kinderwinkel

31 maart 2022

We starten (of zijn opnieuw gestart) met het tienerrestaurant
We zijn blij om te kunnen melden dat – na een aantal maanden samen met de tieners gekookt en gegeten te hebben – ons tienerrestaurant afgelopen maand weer open is gegaan voor gasten. We hopen de komende tijd dan ook wekelijks gasten te kunnen verwelkomen in het leukste restaurant van Moerwijk, namelijk het restaurant gerund door onze tieners.
Uiteraard bent ook u van harte welkom om ergens in de komende weken te komen eten. Dit kan door Niels voor dinsdag 17.00u te bellen op 070 318 16 80 of te appen/bellen naar 06 451 13 686.
 
Lees meer 
27 feb 2022


Even voorstellen: waarnemend predikant

27 februari 2022

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof.

​​​​​​​

 
Lees meer 
27 feb 2022


Meditatie 'Trainen, trainen, trainen!'

27 februari 2022

Meditatie van ds Jantine Veenhof n.a.v. Mattëus 6: 16-19
Lees meer 
27 feb 2022


Meditatie Morgen zal het Pasen zijn

31 maart 2022

Meditatie van ds Jantine Veenhof,
Lees meer 
27 feb 2022


Update Kinderwinkel

27 februari 2022

De Kinderwinkel kijkt vooruit en blikt terug. Leest u mee?
Lees meer 
27 feb 2022


Actie ‘Den Haag geeft warmte’ levert ton op

26 februari 2022

Sinds 22 december 2021 riepen enkele Haagse organisaties met de actie ‘Den Haag geeft warmte’ mensen op (een deel van) hun energiecompensatie te doneren aan klanten van de Voedselbank. Want hoewel iedereen gemiddeld zo’n € 400,- compensatie krijgt, is dit voor sommigen niet nodig en voor anderen juist bij lange na niet voldoende. De actie leverde € 100.000,- op!
Lees meer 
25 feb 2022


Verbijstering om Oekraïne: “Heer ontferm U”

24 februari 2022

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Het Moderamen roept alle protestantse gemeenten op tot solidariteit en gebed voor Oekraïne.
Lees meer 
22 feb 2022


Vrijwilligers gezocht Kinderwinkel!

16 februari 2022

26 jan 2022


Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen

24 januari 2022

In de week van 17 januari zijn de brieven en e-mails voor de actie Kerkbalans 2022 verstuurd. Het motto van Kerkbalans is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.
Lees meer 
25 jan 2022


Update Kinderwinkel

24 januari 2022

De Kinderwinkel blikt terug...
Lees meer 
25 jan 2022


Actie ‘Den Haag geeft warmte’ van start

24 januari 2022

Nu het dagelijks leven snel duurder wordt, vooral door de stijgende energieprijzen, starten Haagse organisaties een solidariteitsactie: Den Haag geeft warmte.
Lees meer 
25 jan 2022


Vertrouwenspersonen gezocht

24 januari 2022

De Protestantse Kerk Den Haag zoekt twee Interne Vertrouwenspersonen Veilig kerk-zijn.
Lees meer 
25 jan 2022


Paaskaars voor thuis bestellen

24 januari 2022

Op 1ste paasdag wordt in de kerk de nieuwe paaskaars aangestoken. Wil je thuis ook een kleine versie (ong. 25 cm) van deze paaskaars? Dat kunnen we regelen.

Als je hier belangstelling voor hebt, laat dit dan uiterlijk zondag 13 februari weten aan Ingrid Blok (email: info@pg-dedrieklank.nl, app/mobiel 06 165 825 10). De kosten van de kaars bedragen € 23,-.
 
25 jan 2022


Bijdrage aan de komende diensten

24 januari 2022

Wil je een lied doorgeven, een gedicht voordragen of een andere muzikale bijdrage leveren, dan is daar alle ruimte voor in de komende diensten. Dat stellen we zeer op prijs! Geef het door aan ds. Jantine Veenhof via dominee@pg-dedrieklank.nl.
 
25 jan 2022


Meditatie

24 januari 2022

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over Vrijwilligers in de luwte
Lees meer 
12 jan 2022


Week van gebed

12 januari 2022

Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'. Ook in de Marcuskerk zullen we deze week extra bij elkaar komen voor gebed. De bijeenkomsten vinden plaats op:
Dinsdag 18-1
Woensdag 19-1
Donderdag 20-1
De bijeenkomsten starten om 20:00 uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is welkom om online mee te doen. Link om online mee te bidden.
Lees meer 
07 dec 2021


Doe mee aan de Actie Groen Licht op 10 december a.s.

5 december 2021

Oproep van INLIA
Lees meer 
30 nov 2021


Hoopvol Transvaal

30 november 2021

Onze laatste berichten waren niet zo hoopvol. Diverse personen hadden zich net teruggetrokken uit het kinderwerk en/of het pioniersteam. Onze conclusie was weliswaar dat we verder wilden gaan, maar dat we daarvoor wel bevestiging zochten door in de komende tijd mensen tegen te komen die mee zouden willen draaien in de missie die we zien in Transvaal.
Lees meer 
30 nov 2021


Winterstek 2022

30 november 2021

In de maanden januari, februari en maart 2022 organiseert Stek op diverse locaties in de stad interessante, leerrijke, leuke, gezellige activiteiten. 
Lees meer 
30 nov 2021


Update Kinderwinkel

30 november 2021

Wat was Niels enthousiast gestart met Culinair Moerwijk! Genoeg gasten die graag weer een tafeltje wilde reserveren in het tiener-restaurant. Twee weken heeft de Kinderwinkel dan ook een aantal gasten mogen verwelkomen. Helaas hebben de recente corona-ontwikkelingen weer roet in het eten gegooid. Door de strengere maatregelen kan de Kinderwinkel even geen gasten ontvangen. Maar we hopen dat dit van korte duur mag zijn. 
Lees meer 
30 nov 2021


Meditatie

30 november 2021

Meditatie door dominee Jantine Veenhof, n.a.v. Romeinen 12 vers 2.
Lees meer 
23 nov 2021


Adventstijd en Kerstchallenge: Geef Licht!

23 november 2021

De tieners gaan in de Adventstijd iets heel stoers doen: ze zullen de nacht van 18 op 19 december in een tent kamperen in het kader van de Kerstchallenge van de Kerk in Actie: Geef Licht! U kunt de tieners sponsoren! 
Lees meer 
04 nov 2021


Collectanten gezocht voor huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

3 november 2021

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood in de vluchtelingenkampen daar blijft hoog. De Protestantse Diaconie Den Haag steunt deze actie van harte en doet een oproep voor collectanten! 


Meer informatie en aanmelden via Huis-aan-huis collecte Kerk in Actie - Doet u ook mee? | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)
 
28 okt 2021


Update Kinderwinkel

21 oktober 2021

Op het moment van schrijven zijn we vol op bezig aan de activiteiten in de herfstvakantie, variërend van een speurtocht door de wijk, een film, een dansworkshop, een bootcamp ‘geheim agent’ voor de kinderen tot een trampolinepark en escaperoom voor de tieners. Voor iedere leeftijdsgroep bieden we een activiteit aan zodat iedereen een leuk uitje of iets te doen heeft in deze vakantieweek.
Lees meer 
28 okt 2021


Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad

28 oktober 2021

Meditatie van Jantine Veenhof n.a.v. “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”, Psalm 119: 105
Lees meer 
27 okt 2021


Onderzoek naar kerk-zijn na corona

23 oktober 2021

De coronatijd roept vragen op, zoals: Wat hebben we van deze tijd geleerd? Wat willen we daarvan vasthouden wat willen we zo snel mogelijk kwijt? Waar willen we dat de kerk in gaat investeren? Die vragen zijn aanleiding voor Actie Kerkbalans om onderzoek te doen naar de betekenis van de kerk voor gemeenteleden, vandaag en in de toekomst.
Lees meer 
27 okt 2021


Sponsor Kinderwinkel-ouders met een dinerbon

23 oktober 2021

Wilt u ouders van Kinderwinkel-kinderen uit de wijk sponsoren om een keer gratis te eten in het tienerrestaurant van de kinderwinkel? Koop dan een ‘dinerbon’ van 7,50 euro! Zo draagt u bij aan het versterken van de band tussen de ouders en de Kinderwinkel.
Lees meer 
17 okt 2021


Glas heropbouw Laakkerk gezocht

17 oktober 2021


Wie heeft een exemplaar van dit glas?
Lees meer 
08 okt 2021


Stem op hulp aan hulpbehoevenden in Den Haag Moerwijk!

8 oktober 2021

Actie Warm Hart! KRO-NCRV steunt graag initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige maatschappij. Zodat we een duurzame en verbonden samenleving doorgeven aan de volgende generaties. Er kan ook gestemd worden op Geloven in Moerwijk, die mensen in nood in Moerwijk helpt, het geloof deelt en zo het kerk-zijn op praktische manier aan de buurt verbindt. 

Stem op Geloven in Moerwijk!
29 sep 2021


Start seizoen Kinderwinkel

29 september 2021

Een update vanuit de Kinderwinkel en kennismaking met de nieuwe tienerwerker, Niels Zwijenburg.
Lees meer 
29 sep 2021


Update Hoopvol Transvaal

29 september 2021

Een update vanuit Hoopvol Transvaal en een reflectie van Dick Groenendijk op een jaar kerkpionier en buurtpastor in Transvaal.
Lees meer 
29 sep 2021

Artikel Startzondag

29 september 2021

Een redacteur van Kerk in Den Haag was aanwezig bij de Startzondag en het 25-jarig jubileum van de Marcuskerk. Lees hier het artikel dat hij schreef over deze feestelijke zondag.
29 sep 2021


Tips voor gastpredikanten 2023 doorgeven

29 september 2021

Gastpredikanten worden meestal een jaar van te voren gevraagd. Mocht er iemand zijn die u graag (weer) zou willen zien voorgaan in onze gemeent in 2023, laat het de preekvoorziener (Jacomijn Verbruggen) weten via preekvoorziener@pg-dedrieklank.nl.
 
29 sep 2021


Leven in het nu?

29 september 2021

“Mindfulness is fantastisch, zegt men. Ik heb het zelf ook gedaan,” vertelt een meneer met dementie me. “Leven in het nu, dat moet het zijn.” Maar hij voegt er aan toe: “Ik kan je uit ervaring zeggen: alleen maar leven in het nu is helemaal niet leuk.”

Meditatie door Tim van Iersel. 
Lees meer 
30 aug 2021


Als alles (weer) kan, wat dan?

30 augustus 2021

Op 15 september organiseert LUX Den Haag (pioniersplek van de PKN Den Haag) een interactieve avond met sprekers Marian Donner (columnist en auteur) en Tim Vreugdenhil (stadspredikant Amsterdam) over de vraag 'als alles (weer) kan, wat dan?'. Gaan we inhalen wat we hebben gemist, of zijn we door corona anders gaan leven? Of is het vooral de vraag hoe we leren leven met corona?
Lees meer 
30 aug 2021


Kroonbede 2021

30 augustus 2021

De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken om te bidden voor politici en bestuurders op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.  Wij willen God via gebed vragen om Zijn zegen voor ons land en voor de wereld. Dit jaar is de Kroonbede op dinsdagavond 14 september in de Waalse Kerk, Noordeinde 25, midden in Dan Haag, tussen de gebouwen van de overheid. De samenkomst begint om 20:00 uur, registratie is niet nodig.
Lees meer 
30 aug 2021


Eindsprint Kinderwinkel

30 augustus 2021

Zoals het kopje aangeeft, voelde de laatste maanden van het seizoen als een eindsprint. Het waren drukke tijden in de Kinderwinkel.
Marijke Beker had al haar activiteiten weer opgepakt en werkte toe naar een afsluiting en afscheid bij iedere groep tieners en de ouder-kind-ochtend. Wat supergoed gelukt is met zwembadjes en lekkers bij de ouder-kind inloop en een barbecue voor alle tieners (van o.a. het tienerrestaurant en de tienerinloop).
 
Lees meer 
20 jul 2021


Preektekst dienst 18 juli

18 juli 2021

Zondag 18 juli preekte ds. René de Reuver (Houten) over het thema 'De glorie van God' - n.a.v. Psalm 104 (vers 31). De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst 1 augustus

1 augustus 2021

Zondag 1 augustus preekte ds. Els van der Wolf (Voorburg) over het thema 'De kerk, huis van gebed’ n.a.v. Psalm 146. De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst 14 november

14 november 2021

Zondag 14 november preekte ds. Nico den Bok over 'Het werk van Zijn handen'. De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst 10 oktober

1 november 2021

Zondag 10 oktober preekte ds. Bas Plaisier (Gouda) over 'Met liefde omzien naar elkaar...' n.a.v. Matteüs 25: 35. De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst 28 november

28 november 2021


Zondag 28 november preekte René de Reuver over Een hoopvol teken 
'...zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken', Lukas 1:17
De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst 5 december

5 december 2021

Zondag 5 december preekte Bas Plaisier n.a.v.  Lukas 1: 26 - 38
De preektekst is hier na te lezen.
20 jul 2021


Preektekst dienst Hemelvaart 2022

27 mei 2022

Op Hemelvaartsdag preekte ds. Nico den Bok over 'Het einde in zicht'. 
De preektekst is hier na te lezen.
29 jun 2021


Update Kinderwinkel

29 juni 2021

Gelukkig is Marijke weer een heel eind opgeknapt nadat ze corona heeft gehad! Alle activiteiten in de Kinderwinkel draaien weer op volle toeren – met alle maatregelen in acht genomen. Ook Rik is weer aardig opgeknapt en is weer aan de slag in de Kinderwinkel. We zijn blij dat het herstel goed gaat en zowel Rik als Marijke nemen beide rustig de tijd om weer helemaal de oude te worden.
Lees meer 
29 jun 2021


Actie ‘Samen in actie tegen corona’

29 juni 2021

Kerk in Actie slaat vanaf 12 mei jl. de handen ineen met andere hulporganisaties, en is gestart met de giro 555 actie ‘Samen in actie tegen corona’. 
Lees meer 
24 jun 2021


1 juli: Keti Koti viering 2021

24 juni 2021

Keti Koti viering 2021: van bewustwording naar verandering. Dialoog, bezinning & liefdesmaal
Lees meer 
18 jun 2021


Heeft u uw favoriete liederen al doorgegeven?

18 juni 2021

De Protestantse Kerk in Nederland doet onderzoek naar de meest geliefde liederen en liedbundels, in kerken en thuis. Vul het onderzoek in via onderstaande link!

Onderzoek invullen  🎵
10 jun 2021


Jeugdwerker Kinderwinkel gezocht

10 juni 2021Jeugdwerker Kinderwinkel (28 uur)

Haal je er voldoening uit om tieners te zien genieten en te laten groeien in zelfvertrouwen in een wijk waar enorm veel uitdaging ligt? Kom dan werken op een van de leukste plekken in Moerwijk! 
Lees verder in de uitgebreide vacaturetekst.
Reageren kan tot en met 30 juni 2021.
09 jun 2021


Preektekst dienst 6 juni

6 juni 2021

 

De kroon op alle feesten, was het thema van de dienst van zondag 6 juni 2021. Ds. Nico de Bok uit Utrecht ging voor in de Marcuskerk en heeft na afloop de preektekst beschikbaar gesteld. De preektekst is hier na te lezen.
24 mei 2021


Update Hoopvol Transvaal

24 mei 2021

Op Hemelvaartsdag loop ik (Dick) een rondje door de wijk, waar een gezellige feestsfeer hangt. Op de doorlopende straten is het filerijden. Mensen proberen de wijk uit te komen of gaan juist in de wijk op bezoek bij familie. Overal op straat spelen kinderen in eigenlijk veel te mooie jurkjes en nette pakjes voor een normale buitenspeeldag. Het is Suikerfeest, het einde van de ramadan, dat dit jaar toevallig tegelijk valt met Hemelvaartsdag.
 
Lees meer 
24 mei 2021


Geld inzamelingsactie voor nieuwe HD-camera's

24 mei 2021

Een actie om geld in te zamelen voor nieuwe HD-camera’s met bijbehorende apparatuur. Helpt u mee? Stort een gift als u het belangrijk vindt dat de dienst thuis, in het verpleeghuis of op vakantie goed te volgen is.
Lees meer 
24 mei 2021


Verjaardagskaarten(makers) gezocht!

24 mei 2021

Vind jij het leuk om felicitatiekaarten te maken en/of heb je nog felicitatiekaarten beschikbaar (doelgroep 65+)?
Doneer ze dan aan het verjaardagsfonds!
Lees meer 
24 mei 2021


Pinksteren in het raamkozijn

24 april 2021

Meditatie door Rens de Ronde.
Lees meer 
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' mei/juni 2021

2 mei 2021Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, link naar de editie mei/juni: kerkindenhaag.nl/voorjaar2021
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' oktober 2021

29 september 2021Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, u kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag oktobernummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' december 2021

26 november 2021


Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, u kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag decembernummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' januari 2022

22 december 2021


Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, u kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag januari-nummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' november 2021

28 oktober 2021


Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, u kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag novembernummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' februari 2022

28 januari 2022


Lees het blad Kerk in Den Haag digitaal, u kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag februari-nummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' maart 2022

28 februari 2022


Het maartnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag maartnummer.
08 mei 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' april 2022

31 maart 2022


Het aprilnummer van Kerk in Den Haag is verschenen! U kunt het hier bekijken en lezen: Kerk in Den Haag aprilnummer.
24 apr 2021


Wake voor vluchtelingen: 19 juni

24 april 2021


Met de jaarlijks terugkerende 24-uurs wake op Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de nood van alle mensen die hun land zijn ontvlucht. Dit jaar is de wake op zaterdag 19 juni 2021 (12u) tot zondag 20 juni 2021 (12u) in het Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.
Lees meer 
24 apr 2021


Groet vanuit de Kinderwinkel

24 april 2021

Update vanuit de Kinderwinkel!
Lees meer 
23 mrt 2021


Pasen is gevonden worden

23 maart 2021

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
N.a.v. Lucas 15: 17 - 20
Lees meer 
22 feb 2021


Update Kinderwinkel

22 februari 2021

Er is veel veranderd sinds de vorige keer dat u hier een update van ons las!
Gelukkig hebben we een heleboel wél kunnen doen! Zo hebben we begin december het Sinterklaasfeest gevierd met 75 kinderen! In 3 groepen kwamen ze naar de Kinderwinkel voor een (online) gesprekje met Sinterklaas, konden ze hun Pietendiploma halen en gingen alle kinderen uiteraard blij met een mooi cadeau naar huis!
Lees meer 
30 jan 2021


Wat vindt u en wat vind jij van onze kerk?

13 januari 2021

Als kerk willen we bouwen aan onze gemeenschap. Hoe we dit doen, beschrijven we in het beleidsplan. Met alle ontwikkelingen is het goed om een nieuw beleid te maken. Als eerste stap horen we graag wat uw ervaringen zijn in deze tijd waarin we niet naar de kerk toe kunnen gaan en online diensten volgen.
Lees meer 
26 jan 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' online

28 februari 2021


Het maart-nummer van Kerk in Den Haag is nu ook online beschikbaar. Lees hier het blad digitaal.
26 jan 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' online

22 maart 2021


Het april-nummer van Kerk in Den Haag is nu ook online beschikbaar. Lees hier het blad digitaal.
26 jan 2021


Blad 'Kerk in Den Haag' online

26 januari 2021


Het februari-nummer van Kerk in Den Haag is nu ook online beschikbaar. Lees hier het blad digitaal.
25 jan 2021


Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

25 januari 2021

Deze maand valt er een brief over Kerkbalans 2021 in je brievenbus, of arriveert er een digitaal bericht hierover in je mailbox. Het kan zijn dat je (gewoontegetrouw) een royale bijdrage toezegt. Het kan ook zijn dat je de brief of het bericht ongelezen weg wilt gooien. Mijn oproep is hoe dan ook: sta eens even stil bij Kerkbalans!
Lees meer 
25 jan 2021


Update Hoopvol Transvaal

25 januari 2021

Sinds ons laatste bericht is er veel gebeurd. Ontwikkelingen rondom corona zijn nog steeds overheersend en leggen het maatschappelijke leven grotendeels plat. Ook van het pionieren komt gevoelsmatig weinig terecht. Toch heeft er het nodige plaatsgevonden waar we dankbaar voor zijn. 
Lees meer 
25 jan 2021


Liederen en foto’s gezocht!

25 januari 2021

Hoe blijf jij geestelijk fit in deze coronatijd en welk lied wil je horen in de komende diensten? Geef het door aan Jantine!
Lees meer 
25 jan 2021


Paaskaars voor thuis bestellen

25 januari 2021

Op 1ste paasdag wordt in de kerk de nieuwe paaskaars aangestoken. Wil je thuis ook een kleine versie (ong. 25 cm) van deze paaskaars? Laat dit dan uiterlijk zondag 16 februari weten aan Ingrid Blok / 06 165 825 10. De kosten per kaars bedragen € 20,-.
 
19 jan 2021


Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2021

17 januari 2021

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
Lees meer 
14 jan 2021


Afstandsonderwijs in buurthuis is hit

14 januari 2021

Artikel over begeleiding en rustige plek in Moerwijk.
 
Lees meer 
01 jan 2021


Buurtgemeente Kerk in Laak

1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.
Lees meer 
26 nov 2020


Creatieve coaches gezocht!

26 november 2020


Al ruim 20 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te volle woning om hun huis op te ruimen. Vaak hebben zij ook een psychische beperking. Over de Drempel zoekt vrijwillige coaches die met geduld en aandacht mensen helpen hun overvolle woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen.
Lees meer 
26 nov 2020


De digitale Adventskalender 2020

26 november 2020


U kent vast wel een adventskalender. Dit jaar heeft de Kloosterkerk het initiatief genomen om een digitale adventskalender te maken. De predikanten, jeugdleiding en kinderen van de Kloosterkerk en vele anderen hebben gezorgd dat elke dag een luikje kan worden geopend tijdens advent.
Lees meer 
26 nov 2020


Samen helpen we Moerwijk de winter door!

26 november 2020

Vanaf eind november is onze kleine prijsjes en weggeefwinkel op de Loevesteinlaan 1001 geopend. Kleding, huisraad, speelgoed en nog veel meer! 
Lees meer 
26 nov 2020


Update Kinderwinkel

26 november 2020

Het is eventjes geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord uit de Kinderwinkel, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten 😊 
Lees meer 
26 nov 2020


Start Bijbelgroep migranten 

26 november 2020

Bijbelgroep voor de migranten uit onze kerk om met elkaar de Bijbel te lezen en zo elkaar te helpen groeien in geloof
Lees meer 
26 nov 2020


Geef voor je kerk!

26 november 2020

Begin dit jaar zijn alle leden van onze wijkgemeente benaderd voor het leveren van hun financiële bijdrage aan de kerk. Zonder jouw bijdrage kan het werk in De Drieklank niet doorgaan. Steun aan de kerk in de vorm van geld is net zo belangrijk als gebed en vrijwilligerswerk, zeker nu er vanwege de coronatijd minder inkomsten zijn uit collecten en verhuur van ons gebouw.
Lees meer 
26 nov 2020


Even voorstellen

26 november 2020

Stagiair Rens de Ronde stelt zich voor.

Lees meer 
26 nov 2020


Momenten van bezinning

26 november 2020

Vanaf december zal het stiltecentrum in de Marcuskerk om de week op woensdag geopend zijn. De eerste woensdag van de maand in de ochtend van 09.30 tot 11.00 uur en de derde woensdag van de maand in de avond van 19.00 tot 20.30 uur. Wees welkom voor een moment van bezinning, voor het branden van een kaarsje, voor een gesprekje of een warme kop koffie. 
Lees meer 
24 nov 2020


Gedachteniszondag

22 november 2020


Zondag 22 november herdachten we in de vierplek Marcuskerk allen die ons in dit jaar zijn ontvallen. Deze zondag klonken hun namen in de dienst. De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen lagen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.
Lees meer 
02 okt 2020


Update Kinderwinkel

1 oktober 2020

Startweek groot succes!

Zoals we vorige maand schreven, hebben we de startweek achter de rug. Een succesvolle week, waarin we 3 dagen konden vullen met in de ochtend Goldy Play en in de middagen het circus van Circaso. Ongekend en onbekend talent kwam naar boven drijven in de circuslessen! Elke dag wisten zo’n 35-40 kinderen de weg naar de Kinderwinkel te vinden. Op zaterdag, bij het startfeest, mochten we zelfs 80 kinderen begroeten!
Lees meer 
27 sep 2020


Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

26 september 2020

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag acht minuten en 20 seconden
Lees meer 
04 sep 2020


Update Leven in Laak

4 september 2020

De zomervakantie loopt ten einde en dat betekent dat we binnenkort met een nieuw seizoen starten.
Lees meer 
04 sep 2020


Update Geloven in Moerwijk

4 september 2020

De Coronacrisis sloeg hard toe in Moerwijk, onze buurt heeft al nauwelijks financiële reserves maar de economische gevolgen hebben dat snel verergert. Zwart werk, korte contracten, allemaal inkomen wat wegviel. 
Lees meer 
04 sep 2020


Update Kinderwinkel

4 september 2020

Klaar voor de start… AF! Op moment van schrijven, zijn we net opgestart in de Kinderwinkel. Leest u mee?
Lees meer 
04 sep 2020


Prinsjesdagviering 15 september, online en op NPO2 te volgen

Den Haag, 10 september 2020 

Wegens corona is de Prinsjesdagviering dit jaar alleen toegankelijk voor genodigden en is zij voor iedereen live te volgen vanaf 10.20 uur op NPO2 in een uitzending van KRO-NCRV en Human en op www.prinsjesdagviering.nl.
Lees meer 
08 aug 2020


Voornemen tot sluiting van de Oase

3 augustus 2020

De Protestantse Diaconie Den Haag en Stek hebben het voornemen om buurt-en-kerkhuis De Oase in Spoorwijk per 31 december 2020 te sluiten.
Lees meer 
16 jun 2020


Activiteiten zomerstek

16 juni 2020

Van 20 juli t/m 28 augustus 2020 organiseert Stek een 'light editie' van Zomerstek, met minder activiteiten dan in voorgaande jaren en rekening houdend met de voorschriften van het RIVM.
Lees meer 
01 jun 2020


Wake voor vluchtelingen

1 juni 2020

Op 20/21 juni 2020 van 12 tot 12 uur vindt de eerste editie plaats van de 24-uurs Wake voor vluchtelingen in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende kerkasiel.

 
Lees meer 
18 mei 2020


Kroonbede 2020

18 mei 2020

Dit jaar wordt de Kroonbede georganiseerd op dinsdagavond 8 september in de Nebokerk, Rhijnvis Feithlaan 114.
Lees meer 
17 mei 2020


Online viering Pinksteren (31 mei)

17 mei 2020

Met Pinksteren is er om 10.00u via een livestream-verbinding een kerkdienst. De voorganger is Dick Groenendijk. 

De dienst is na de live-uitzending terug te bekijken via de Kerkomroep.
Lees meer 
17 mei 2020


Online viering Hemelvaartsdag (21 mei)

17 mei 2020

Op Hemelvaartsdag is er om 10.00u een kerkdienst. De voorganger is Rob van Essen. 

De dienst is te bekijken via de Kerkomroep.
Lees meer 
21 apr 2020


Update Geloven in Moerwijk

21 april 2020

Het is hard werken in Moerwijk, onze buurt viel voor de coronacrisis al bijna om, maar nu is de armoede nog problematischer. 
Lees meer 
21 apr 2020


Update Leven in Laak

21 april 2020

Ook voor Leven in Laak is de coronacrisis ingrijpend. Hoewel we onder de limiet van 30 personen zouden blijven, hebben ook wij voorlopig alle gezamenlijke activiteiten stopgezet. 
Lees meer 
04 apr 2020


Update Geloven in Moerwijk

31 maart 2020

Update Geloven in Moerwijk
Lees meer 
01 apr 2020


Online viering Paasmorgen

1 april 2020

De dienst van Paasmorgen (12 april) wordt uitgezonden met beeld en geluid via de website vanaf zondagmorgen 10 uur. Ds. Theo Hettema gaat dan voor.
Lees meer 
01 apr 2020


Online viering Stille Zaterdag

1 april 2020

De paaswakedienst van Stille Zaterdag (11 april) vanuit de Oase wordt uitgezonden vanaf 19.30 u. Dit is een uitzending met alleen geluid en deze wordt ook via kerkomroep.nl De Oase Den Haag uitgezonden. Ds. Durkje Sikkema gaat dan voor.

 
Lees meer 
01 apr 2020


Online viering Goede Vrijdag

1 april 2020

De Goede Vrijdagdienst (10 april) wordt vanaf 19.30 uur uitgezonden. Ook in deze dienst is ds. Bas Plaisier de voorganger. We lezen - zoals we gewend zijn - gedeelten uit het lijdensevangelie naar Johannes. 

 
Lees meer 
01 apr 2020


Online viering Witte Donderdag

1 april 2020

Op de avond van Witte Donderdag (9 april) zenden we de eerste digitale kerkdienst uit. Vanuit de Marcuskerk vieren we vanaf 19.30 uur het Heilig Avondmaal. De voorganger is ds. Bas Plaisier. Deze dienst is te volgen op deze website.
Lees meer 
01 apr 2020


Update Kinderwinkel

1 april 2020

Update vanuit de Kinderwinkel.
Lees meer 
19 mrt 2020


Help voedselbank Moerwijk

19 maart 2020

Coronahulp actie voedselbank eerste week meer dan geslaagd! Helpt u komende week (weer) mee?
Lees meer 
17 mrt 2020


Help voedselbank Moerwijk

16 maart 2020

Voedselbanken kunnen niet langer voorzien in voedselpakketten. Oproep aan iedereen om geld te doneren, zodat Geloven in Moerwijk de cliënten van de Voedselbank kan voorzien van voedselbonnen. Met deze bonnen kunnen de cliënten dan boodschappen doen bij de supermarkt.
Lees meer 
01 mrt 2020


Vervanging ds. Jantine Veenhof 

1 maart 2020

Meer informatie over de vervanging van ds. Jantine Veenhof tijdens haar zwangerschapsverlof.
Lees meer 
24 feb 2020


Geloven in Moerwijk op het Congrestival

24 februari 2020

Op zondag 16 februari was Geloven in Moerwijk te vinden in de Grote Kerk in Den Haag. Want daar was een congres-tival (een tussenvorm tussen een congres en een festival) van de Protestantse Kerk in Nederland. Allerlei Haagse pioniersplekken zetten daar hun beste beentje voor om zich te presenteren aan belangstellenden.
Lees meer 
31 jan 2020


Update Geloven in Moerwijk

18 januari 2020

Op Kerstavond was er een bijzonder programma rond de Marcuskerk georganiseerd door PG de Drieklank, de Kinderwinkel en Geloven in Moerwijk. Het programma bestond uit een kerstwandeltheater, een kerstnachtdienst en tussendoor was er eten, drinken en crea. Een terugblik op het kerstwandeltheater...
Lees meer 
31 jan 2020


Update Kinderwinkel

15 januari

Allereerst nog alle goeds voor dit nieuwe jaar, dat al eventjes is begonnen. We hopen dat 2020 voor u goed begonnen is, en zich ook goed zal voortzetten! In de Kinderwinkel ging het nieuwe jaar goed van start... Leest u mee?
 
Lees meer 
29 nov 2019


Update Kinderwinkel

29 november 2019

Meer informatie over de activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst in de Kinderwinkel.
Lees meer 
29 nov 2019


Update Geloven in Moerwijk

29 november 2019

Eind oktober was de Marcustuin onderdeel van de “Nacht van de stad”. Het was een wandeling door nachtelijk Den Haag als onderdeel van het programma van de “Dag van de Stad” een dag waarop ambtenaren en andere stedelijke professionals op creatieve wijze nadenken over de toekomst van de stad. Bettelies schreef voor deze gelegenheid een liefdevol donderpreekje voor de bezoekers:
Lees meer 
29 nov 2019


Update Geloven in Moerwijk

25 oktober 2019

Soms lacht het leven je toe. Je voelt je fit. Je hebt een leuke baan met een fijn inkomen. De mooie dromen die je hebt, lijken allemaal waarheid te worden. 
Lees meer 
12 nov 2019


15 december - uitvoering Loflied der verzoening

12 november 2019

Het reconcilation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke wijze de aloude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uitlicht en bekrachtigt. een verzoenende lofzang als handreiking aan de wereldreligies. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst.

Het Loflied der Verzoening wordt op Zondag 15 december  in het Theater aan het Spui uitgevoerd.
Lees meer 
24 okt 2019


Kerstnachtdiensten 24 december 2019

24 oktober 2019

Op kerstavond is er zowel een kerstnachtdienst in de Oase als in de Marcuskerk.
Lees meer 
24 okt 2019


Stamppot in de kerk

24 oktober 2019

Kom dinsdagavond 12 november stamppot eten in de Marcuskerk!
Lees meer 
30 sep 2019


Update Kinderwinkel

21 september 2019

Update vanuit de Kinderwinkel met o.a. een terugblik op het zomerkamp en de start-vierdaagse
 
Lees meer 
30 sep 2019


Update Geloven in Moerwijk

18 september 2019
 
Lees meer 
15 sep 2019


4 oktober - Worship in de Nebokerk

15 september 2019

Graag nodigen we jullie uit voor een nieuwe Celebration! en wel op vrijdag 4 oktober in de Nebokerk. 
Lees meer 
31 aug 2019

15 september startzondag!

31 augustus 2019

Zondag 15 september starten we in de Marcuskerk het nieuwe seizoen met een laagdrempelige dienst. Het thema is: Een goed verhaal. 
Jantine Veenhof gaat voor en Hester Sanderman zal bevestigd worden als kinderwerken in de Kinderwinkel. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de ingestuurde zomer(beeld)verhalen. Iedereen is van harte welkom!
20 aug 2019

Programma Start-Vierdaagse Kinderwinkel

1 augustus 2019

Van 27 tot 31 augustus is er weer een Start-Vierdaagse in De Kinderwinkel. Iedereen is van harte welkom!
Lees meer 
31 jul 2019

Update Kinderwinkel

15 juli 2019

De afgelopen weken waren drukke, maar gezellige weken in de Kinderwinkel. Vele zomerse activiteiten vonden plaats in en rondom de Kinderwinkel en we zijn druk bezig geweest met de voorbereiding voor het jaarlijkse Zomerkamp.
 
Lees meer 
31 jul 2019

Laak bruist, Laak coacht, Laak zomert

31 juli 2019

Update vanuit Leven in Laak!
Lees meer 
31 jul 2019

Update Geloven in Moerwijk

31 juli 2019

De afgelopen maanden heeft u steeds iets kunnen lezen over verschillende activiteiten die Geloven in Moerwijk organiseert. Ook dit keer schrijven we over een activiteit, maar wel over een activiteit waarvan het fijn zou zijn als hij er niet zou hoeven zijn: de voedselbank.
 
Lees meer 
07 jul 2019

Waar zie jij God deze zomer?

7 juli 2019

Deel je beeld en verhaal voor 1 september via zomer@pg-dedrieklank.nl!
Lees meer 
06 jul 2019

Op een zonnige woensdagmiddag

1 juli 2019

Update Geloven in Moerwijk
Lees meer 
04 jul 2019

Niet met het hoofd, maar met het hart de Bijbel lezen

4 juli 2019

Het tijdschrift Volzin staat in juli in het teken van 'Op adem komen'. De woensdagavondkring is daarvoor geïnterviewd en dat leverde een mooi artikel op over Lectio Divina in de praktijk.

Nieuwsgierig geworden? 
Lees hier het artikel »
29 jun 2019


Meditatie

29 juni 2020

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b
 
Lees meer 
28 mei 2019

Zomermaaltijden

28 mei 2019

Ook dit jaar organiseert de diaconie een aantal momenten om elkaar rond de eettafel te ontmoeten. Deze zogenaamde zomermaaltijden worden gehouden op de laatste woensdag van de maanden juni, juli, augustus en september.
Lees meer 
26 mei 2019

Pinkster- en belijdenisdienst

26 mei 2019

Zondag 9 juni is er een Pinkster- en belijdenisdienst in de Marcuskerk.
Lees meer 
24 mei 2019

Update Kinderwinkel

24 mei 2019

Het is alweer even geleden dat u iets van ons gehoord hebt, maar er is weer volop nieuws vanuit de Kinderwinkel!
 
Lees meer 
20 mei 2019

Update Geloven in Moerwijk

20 mei 2019

Op een pizza-avond worden heel veel pizza’s gebakken en met elkaar gedeeld. We genieten met elkaar van het lekkere eten en de gezelligheid. Het is altijd bijzonder om te zien dat samen eten zo verbindt. En wilt u/ jij dit ook eens meemaken? Van harte welkom op de laatste zondag van de maand om 16.30 uur.
Lees meer 
02 mei 2019

2 juni: tienerdienst met kinderkoor uit Oeganda (Marcuskerk)

2 mei 2019

Deze dienst wordt georganiseerd met de tieners van de Marcuskerk. In deze tienerdienst zingt Kinderkoor UP4S uit Oeganda. 
Lees meer 
01 mei 2019

Zon en Geest 

2 mei 2019

Update Leven in Laak
Lees meer 
23 apr 2019

Niet zien en toch geloven

23 april 2019

Meditatie door Dick Groenendijk
 
Lees meer 
14 apr 2019

Nieuwe kinderwerker in de Kinderwinkel

8 april 2019

Hester Sanderman - juf Hester - is vandaag gestart als nieuwe kinderwerker in de Kinderwinkel. Zij zal het kinderwerp op zich nemen en gaan werken met de kinderen t/m 10 jaar, en hun ouders.
Lees meer 
30 mrt 2019

Kruisdragen en navolgen

30 maart 2019

Meditatie door Ds. Bas Plaisier.
 
Lees meer 
30 mrt 2019

Wat doe jij met je talent?

29 mei 2019

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Matteüs 25:14-18
Lees meer 
30 mrt 2019

Psalmen fluisteren

1 juli 2019

Meditatie door Theo Hettema n.a.v. Marcus 13 vers 11
Lees meer 
30 mrt 2019

Een kruis in een kerk

31 juli 2019

Meditatie door Bas Plaisier
Lees meer 
30 mrt 2019


Welkom Jezus

29 november 2019

Meditatie door dominee Jantine Veenhof n.a.v. Lukas 1:38
 
Lees meer 
30 mrt 2019


Meditatie

16 juni 2020

Meditatie over hoe we een gemeenschap kunnen vormen en naar elkaar om kunnen zien.
Lees meer 
30 mrt 2019


Pinksteren: nooit alleen

18 mei 2020

Overweging bij Pinksteren, door Tim van Iersel.
 
Lees meer 
30 mrt 2019


Meditatie

21 april 2020

Meditatie door Catharine van Egmond.
Lees meer 
30 mrt 2019


De vrijheid bewaren

4 mei 2020

Overweging bij 4 en 5 mei, door Rob van Essen.
Lees meer 
30 mrt 2019


Welk beeld heb jij van Jezus?

30 september 2019

Meditatie door dominee Jantine Veenhof n.a.v. Marcus 6: 1-13
Lees meer 
30 mrt 2019


Kerk van de toekomst

18 januari 2020

Meditatie door Theo Hettema n.a.v. Joel 3,1
Lees meer 
30 mrt 2019


"Hij regeert..."

24 februari 2020

Meditatie door Bas Plaisier
Lees meer 
30 mrt 2019


De zin van ons leven

30 maart 2020

Meditatie door Tim van Iersel.
Lees meer 
30 mrt 2019


Meditatie

4 september 2020

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9
Lees meer 
30 mrt 2019


God is altijd bij me

30 oktober 2020

Meditatie door ds. Tim van Iersel.
Lees meer 
30 mrt 2019


God met ons

26 november 2020

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden
 
Lees meer 
30 mrt 2019


Vrede en alle goeds

25 januari 2021

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
Sta eens even stil, vouw je handen en open je hart: Vrede en alle goeds.
Lees meer 
30 mrt 2019


Wormenhotel

22 februari 2021

Meditatie door ds. Tim van Iersel
Van mijn afval maakt Hij compost!
Lees meer 
30 mrt 2019


Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

24 mei 2021

Meditatie n.a.v. Psalm 104 vers 30-34.
Door Jantine Veenhof
Lees meer 
30 mrt 2019


Een paleis in de tijd

29 juni 2021

Meditatie n.a.v. Genesis 2:2-3.
Door Rens de Ronde
Lees meer 
30 mrt 2019


Doe wel en zie niet om

30 augustus 2021

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof
Lees meer 
06 mrt 2019

De restjes opmaken

6 maart 2019

Update Leven in Laak
Lees meer 
24 feb 2019

Dobbelen

22 februari 2019

Update Leven in Laak.
Lees meer 
24 feb 2019

Glas met beeltenis Laakkerk gezocht

20 februari 2019

Voor de herbouw van de in brand gestoken Laakkerk (Gereformeerd Den Haag Zuid) zijn omstreeks 1966 glazen met de beeltenis van deze kerk verkocht. Deze glazen droegen het opschrift ‘Schuldvrije Laakkerk’.Heeft u zo'n glas en wilt u het afstaan?
Lees meer 
14 feb 2019

Update Geloven in Moerwijk

14 februari

Valentijnsdag. Etalages kleuren rood, alle reclamefolders lieten zien dat we iets moesten kopen voor onze geliefden: parfum, bloemen, chocolade of iets anders. Valentijnsdag lijkt elk jaar groter te worden. En eerlijk gezegd kan ik me daar wel een beetje aan ergeren. Het lijkt wel een verplichting om cadeaus te kopen, waardoor ik het vooral als een commerciële uitvinding zie.
Lees meer 
30 jan 2019

Afsluiting kerkasiel: familie Tamrazyan kan in Nederland blijven

30 januari 2019

De Protestantse Kerk Den Haag beëindigt woensdag de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober is gehouden in de Bethelkapel. Het politieke akkoord dat dinsdag werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland.
Lees meer 
29 jan 2019

Oproep uit de Kinderwinkel

29 januari 2019

De Kinderwinkel doet op zaterdag 16 maart mee met NL Doet. Wie komt er helpen?

 
Lees meer 
29 jan 2019

Eerst dit - de Bijbelpodcast voor elke dag

29 januari 2019

Via Facebook ontdekte ik in december de Bijbelpodcast ‘Eerst dit’ van de EO en de IZB. Als je je abonneert krijg je via de WhatsApp elke werkdag een korte bijbellezing en toepassing om je dag mee te beginnen.
Lees meer 
29 jan 2019

Het aanroepen blijft

29 januari 2019

Meditatie door Theo Hettema.
Lees meer 
29 jan 2019

Markant - De ongeziene zien met de ogen van Jezus

29 januari 2019

Meditatie door Jantine Veenhof.
Lees meer 
26 jan 2019

Tafel van Hoop: samen eten met een bite

26 januari 2019

Na drie jaar experimenteren in Den Haag en door het land is de Tafel van Hoop klaar om op andere plekken gebruikt te worden. De Tafel van Hoop is een nieuw ritueel rondom eten, breken en delen. Het leven van alledag komt in een feestelijk maaltijdprogramma samen met oude verhalen en rituelen.

 
Lees meer 
20 jan 2019

Update Geloven in Moerwijk

20 januari 2019

2019 is begonnen: goede voornemens en mooie dromen van wat het nieuwe jaar zou kunnen brengen. Die goede voornemens en mooie dromen beginnen in december vaak al te borrelen. Als we terug kijken op het afgelopen jaar, komen nieuwe ideeën tevoorschijn.

 
Lees meer 
20 jan 2019

Doop- en belijdeniscatechese

20 januari 2019

De afgelopen maanden heeft een aantal mensen aangegeven dat ze nadenken over een doop of belijdenis in onze gemeente. Daarover zijn we natuurlijk verheugd en dankbaar! Omdat het ook om een aantal niet-Nederlands sprekende mensen gaat, ben ik aan het onderzoeken wat het beste traject is om hen te begeleiden naar hun doop of belijdenis. We werken toe naar de Paasmorgen.
Lees meer 
03 jan 2019

Meditatie: Mens worden

3 januari 2019

Meditatie door Theo Hettema.
 
Lees meer 
18 dec 2018

Kerstboodschap ds. René de Reuver: 'Wees niet bang!'

20 december 2018

Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven... "Er is echter een tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'."
Lees meer 
07 dec 2018

Update Geloven in Moerwijk

5 december 2018

Op een donderdagmiddag bel ik aan bij buurt-en-kerkhuis Bethel. De deur wordt van het slot gehaald en ik mag binnenkomen. Inmiddels weet ik de weg: jas ophangen, naam noteren en plaatsnemen in de kapel. Er start juist een nieuw gedeelte van de voortdurende kerkdienst bij het kerkasiel. De dominee begint de viering en ik ben een van de vier kerkgangers.
Lees meer 
07 dec 2018

Nieuws uit de Kinderwinkel

4 december 2018

In november hebben we afscheid genomen van (juf) Petra. Met een feestje op 13 november waarbij collega’s, vrijwilligers, wijkpartners en anderen aanwezig waren hebben we stilgestaan bij de mooie jaren die Petra gehad heeft in de Kinderwinkel.
Lees meer 
01 dec 2018

Meditatie: Dubbel luisterend richting Kerst

6 december 2018

Meditatie door Dick Groenendijk.
Lees meer 
22 nov 2018

Ikea-ster

25 november 2018

Vanaf midden oktober zie in Laak langzaam ver-Kersten. De eerste kerstbomen (nepperds) worden gesignaleerd en ramen worden volgehangen met Kerstbellen, rode tape en sneeuwvlokjes en verdwaalde Kerstmannen. Niet iedereen weet dit maar Laak is gek op Kerst. En des te dichter het bij Kerst komt des te meer valt er te bewonderen, vooral als je loopt.
Lees meer 
26 okt 2018

Update Geloven in Moerwijk

26 oktober 2018

Het borrelt en bruist in Moerwijk, er is veel te vertellen over het mooie werk wat we mogen doen. Zoveel dat het nooit allemaal in één verhaal past, daarom hierbij een kleine selectie. 
Lees meer 
26 okt 2018

Meditatie: de klusjesman

26 oktober 2018

Het is zaterdagmorgen. In ons appartement moet er iets gerepareerd worden in de badkamer en er komt al vroeg iemand langs. Onze klusjesman komt uit Slowakije en werkt zes dagen per week. We raken aan de praat.
Lees meer 
26 okt 2018

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel

26 oktober 2018

De Protestantse Kerk Den Haag volgt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk op met het bieden van kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst moet de familie rust bieden. 

 
Lees meer 
22 okt 2018

Nieuws uit de Kinderwinkel

22 oktober 2018

Marijke is weer terug van  haar zwangerschapsverlof. Na een paar heerlijke zomermaanden vrij te zijn geweest, is het ook weer erg fijn om terug te zijn in de Kinderwinkel! Er is genoeg te doen en op te pakken, dus we zijn weer lekker aan de slag!
Lees meer 
16 okt 2018

De zon geeft energie!

15 oktober 2018

Het is oktober maar nog zulk lekker weer! De zon schijnt heerlijk en je kunt je nauwelijks voorstellen dat het herfst is.
Lees meer 
05 okt 2018

Meditatie: Bijeenkomen en volhouden

1 oktober 2018

Het zal wel een beroepsdeformatie zijn…
Maar vaak blijven de zondagen in de vakanties ons het meest bij. We gaan altijd op zoek naar onze broeders en zusters in de kerk en maken dan geregeld de mooiste dingen mee.
Lees meer 
19 sep 2018

Update KinderWinkel

19 september 2018

Nog een paar dagen en de herfst is officieel begonnen. Ik kan me het nog niet voorstellen, maar in het park lagen alweer tientallen kastanjes, dus het is echt zo!
Lees meer 
17 sep 2018

Update Leven in Laak

16 september 2018

Terwijl we dit schrijven hebben we zowel de start van het seizoen bij Leven in Laak als de intrededienst van ds. Jantine Veenhof achter de rug. Een volle en feestelijke zondag, die mooi weergeeft wat een rijkdom en diversiteit onze wijkcombinatie omvat.
 
Lees meer 
03 sep 2018

De Kinderwinkel zoekt kok en spelletjesbegeleider

30 augustus 2018

Om het Tienerrestaurant en de Spelletjesclub in de Kinderwinkel door te laten gaan, zoeken zij twee vrijwilligers.
Lees meer 
27 aug 2018

Overdenking: Bloei in de woestijn

28 augustus 2018

Een overdenking door Theo Hettema
n.a.v. ‘...En levenslang ben ik niet eenzaam meer.’
(Psalm 116)
Lees meer 
25 aug 2018

ds. Jantine Veenhof doet intrede

16 september 2018

Op zondag 16 september 2018 is ds. Jantine Veenhof tijdens een feestelijke kerkdienst verbonden aan de Haagse wijkgemeente Laak-Moerwijk.

 

Lees meer 
25 aug 2018

Verbintenis- en intrededienst ds. Jantine Veenhof

25 augustus 2018

Ds. Jantine Veenhof wordt zondagmiddag 16 september bevestigd als wijkpredikant van de protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk.

Lees meer 
18 aug 2018

Ds. Jantine Veenhof neemt beroep aan

16 mei 2018

Predikant neemt beroep protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk aan

Ds. Jantine van Iersel-Veenhof heeft het beroep aangenomen dat de protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk op haar uitbracht. Dit betekent dat zij wijkpredikant wordt van de twee ‘vierplekken’ Kerk in Laak en Marcuskerk (Moerwijk).
Lees meer 
18 aug 2018

Ds. Jantine Veenhof beroepen

5 mei 2018

Protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk beroept nieuwe predikant

De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk heeft een beroep uitgebracht op ds. Jantine Veenhof.
 
Lees meer 
18 aug 2018

Dick Groenendijk stelt zich voor

26 juni 2017

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Dick Groenendijk (26) en ben sinds juni 2017 aan de wijkgemeente Laak-Moerwijk verbonden als kerkelijk medewerker voor het pastoraat.
Lees meer 
18 aug 2018

Inleiding en kennismaking Dick Groenendijk

18 juni 2017

Op zondag 18 juni 2017 is pastoraal werker Dick Groenendijk ingeleid tot pastoraal werker in de Marcuskerk. Op 25 juni heeft hij zich voorgesteld aan de gemeenteleden in de vierplek Kerk in Laak.
Lees meer 
18 aug 2018

Terugblik René de Reuver op Den Haag

30 juli 2016

‘In de kerk is het niet eenvoudig nieuwe wegen in te slaan. Toch is dat nodig.’ René de Reuver maakt de balans op van zijn werk in Moerwijk. Hij is boegbeeld van de landelijke Protestantse Kerk geworden.
 
Lees meer 
18 aug 2018

Afscheid van ds. René de Reuver

5 juni 2016

Nadat op 21 april bekend werd dat ds. René de Reuver benoemd is tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, nam de wijkgemeente Laak-Moerwijk in de afgelopen dagen afscheid van hem en zijn vrouw Marike.
Lees meer 
15 aug 2018

Startweek in De Kinderwinkel

15 augustus 2018

In de laatste week van de zomervakantie is er weer een startweek in De Kinderwinkel: 21 tot 25 augustus.

Het thema is 'Kom tevoorschijn'. We hopen veel kinderen, tieners en ouders aan het eind van de vakantie te zien.

Lees meer 

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina