Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar

In onze wijkgemeente is er de pastoraatsgroep, een groep van gemeenteleden die u willen bezoeken als u behoefte hebt aan een goed gesprek, een luisterend oor of samen denken over een probleem. Ook is er een pastoraal werker, Dick Groenendijk, die gemeenteleden bijstaat in lief en leed en kerkdiensten in verzorgingstehuizen leidt. 

lees meer »
 
Doopdiensten

Doopdiensten

Veel ouders kiezen ervoor hun pasgeboren kind te laten dopen; ook volwassenen die tot geloof zijn gekomen, willen graag gedoopt worden. De doop is een oude en goede christelijke gewoonte. Het dopen van mensen is een opdracht van Jezus zelf. Als wijkgemeente zijn we blij met elk kind en iedere volwassene die wordt gedoopt. 

lees meer »
 
Trouwdiensten

Trouwdiensten

Het is mogelijk om in de wijkgemeente een huwelijk te laten inzegenen. Dit kan zowel in de Marcuskerk als Kerk in Laak. 

lees meer »
 
Herdenkingsdiensten

Herdenkingsdiensten

Herdenkingsdiensten bij een uitvaart of jubileum kunnen gehouden worden op beide vierplekken van de wijkgemeente, Marcuskerk en Kerk in Laak.

lees meer »
 
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie en wat vind je in de wijkgemeente De Drieklank? Wat geloven wij? Veelgestelde vragen...

lees meer »
 
Giften

Giften

Belangrijke bankrekeningnummers en meer informatie over collectebonnen en legaten.

lees meer »