Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkgenootschappen vallen hieronder. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de protestantse wijkgemeente De Drieklank met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij zich aan de geldende regelgeving houdt. De wijkgemeente heeft hiervoor een privacy statement opgesteld, dat zij de komende tijd verder zal ontwikkelen en uitwerken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze betreffende website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

MarcusMail
Via deze website kunnen bezoekers zich met hun naam en e-mailadres abonneren op de elektronische nieuwsbrief ‘Marcusmail’. Deze wordt verzorgd door de dienst Your Mailinglist Provider (www.yourmailinglistprovider.com). De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf. Met het opgeven van hun persoonsgegevens gaan abonnees ermee akkoord dat deze worden gebruikt voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief over zaken die spelen in de wijkgemeente. Abonnees kunnen zich op elk moment zelf uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hun persoonsgegevens, die versleuteld opgeslagen zijn op de servers van YMLP, worden dan onmiddellijk verwijderd. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over haar bezoekers. Op deze dienst is het privacybeleid van Google van toepassing. De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf. IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en versleuteld aan Google doorgegeven en niet met dit bedrijf gedeeld voor eigen gebruik of marketingdieleinden. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Datalekken
De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een stappenplan hoe te handelen bij het vermoeden van een datalek.

Contactinformatie
Contactgegevens van de wijkgemeente zijn te vinden op onze contactpagina. Vragen en opmerkingen in het kader van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u sturen naar info@pg-dedrieklank.nl.

terug

Voornemen tot sluiting van de Oase

De Protestantse Diaconie Den Haag en Stek hebben het voornemen om buurt-en-kerkhuis De Oase in Spoorwijk per 31 december 2020 te sluiten.

Godly Play in de zomer

Speciaal voor de zomervakantie zijn er drie Godly Play-verhalen opgenomen.

> Klik hier om de verhalen te bekijken

Lied van de maand

In de maand augustus luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Amen van for KING & COUNTRY

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina