Themabijeenkomsten Spoorzoekers (8 - 11 jaar)

In een vergadering met de leiding van de Spoorzoekers en Discovery hebben we bedacht dat het mooi zou zijn dat de kinderen elkaar niet alleen op zondag zien, maar ook doordeweeks een aantal keer bij elkaar komen. Een tijd geleden bestond er nog catechese, soms een heel seizoen lang. Nu willen we met de kinderen van 8 - 11 jaar op drie donderdagavonden samenkomen van 19.00 - 19.45 uur in de maand september en oktober 2023. En ook op 15 februari, 29 februari en 7 maart 
 
Lees meer 


Vervolg Alpha-cursus

Na de mooie alpha-cursus in het afgelopen seizoen hebben we met de Nebokerk en de deelnemers besloten een bijbelgroep te starten. We gaan het evangelie van Lucas met elkaar lezen. De avonden zijn 1x per maand op donderdag en starten 19.30u.

Ben je ook geïnteresseerd en wil je je geloof opfrissen of vind je het leuk om met andere zoekers de bijbel te lezen, wees welkom! Meld je aan bij Mariel Middendorp, Ellen van Osnabrugge of Jantine Veenhof.

De eerste bijeenkomst is 31 augustus 2023 om 19.30u
 


Gebedsgroep: Bid je mee?

De gebedsgroep komt elke week bij elkaar in het Stiltecentrum van de Marcuskerk. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven, mee te luisteren en/of mee te bidden. Het is ook altijd mogelijk om online aan te sluiten. 

Dag: dinsdag
Inloop vanaf 19.50u
Start: 20.00u
Locatie: Marcuskerk (stiltecentrum)

Gebedspunten aanleveren? Dat kan via het gebedenboek in de kerk, de gebedsbus (bij de ingang van de kerk) of door een berichtje te sturen naar Mariël Middendorp (06-55550464). 


Migrantenbijbelgroep

Eén keer in de twee weken op woensdagavond is er migrantenbijbelgroep, vanaf 20.00 u. 

Contactpersoon
Jantine Veenhof
T 070-406 1147


Bijbelkringen

Dit zijn groepen van ongeveer 10 personen die met elkaar gesprekken voeren naar aanleiding van een stuk of thema uit de Bijbel. Ze staan open voor iedereen van binnen en buiten de wijkgemeente die zich met anderen wil verdiepen in de Bijbel. Gezelligheid en saamhorigheid gaan daarmee hand in hand. De kringen worden gehouden bij deelnemers thuis.
Lees meer 


Schilder je favoriete Bijbelverhaal

In twee avonden maken we ieder een schilderij op Canvas. U of jij kiest een Bijbelverhaal, bijbels onderwerp, figuur en legt het vast op het witte doek.
Lees meer 


Godly Play in de Kinderwinkel

Elke derde zaterdag van de maand is er in de Kinderwinkel Godly Play, voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Er wordt dan op een spelende manier een Bijbelverhaal verteld.
 
Lees meer 


Gesprekskring

De gesprekskring is een actieve kring die bijeenkomt bij deelnemers thuis. Centraal staat het gesprek over wat geloven betekent in ons dagelijks leven, bij de keuzes die we maken, de vragen die op ons afkomen en de manier waarop we geloven in ons gewone leven vormgeven.
Lees meer 


Samen kaarten maken

Bij voldoende aanmeldingen wordt er in overleg een knutselavond gekozen. De kaarten worden gebruikt om oudere gemeenteleden te feliciteren.

Contactpersoon: Anneke Maljaars


Filmkring

Tijdens de filmkring bekijken en bespreken we gezamenlijk een film. Dit leidt vaak tot mooie en soms persoonlijke gesprekken over geloof, samenleving en ethiek. Iedereen van binnen of buiten de wijkgemeente is van harte welkom. De filmkring wordt gehouden op vrijdagavond.

 
Lees meer 


Tienerrestaurant Kinderwinkel

Wilt u ook meegenieten van de kookkunsten van de tieners uit Moerwijk? Kom dan eens eten in het tienerrestaurant. Elke donderdagavond om 17.30 uur opent het tienerrestaurant haar deuren.
Vooraf reserveren verplicht, uiterlijk dinsdag vooraf!
Lees meer 

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 28 mei 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 28 mei 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 30 mei 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina