Financieel bijdragen

Onze wijkgemeente krijgt geen subsidie en kan daarom alleen bestaan dankzij de steun van haar leden en anderen die zich met de kerk verbonden voelen. Wilt u dat onze wijkgemeente een plek van betekenis is voor mensen, een plek waar iedereen zich thuis voelt en terecht kan voor verbondenheid met God en met elkaar? Wilt u dat de kerk zichtbaar en aanwezig blijft in de stad? Draag dan financieel uw steentje bij!

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de wijkgemeente. U zorgt er dus voor dat geloof, bezinning, bezieling, ontmoeting, viering en lofprijzing kunnen doorgaan. Dat de kerkdiensten in Kerk in Laak en de Marcuskerk, de kringen, het pastoraat, het jeugdwerk en alle andere activiteiten - waarbij u uiteraard van harte welkom bent - niet ophouden.


Hoe kunt u bijdragen?
  • Als u lid bent van de gemeente, geef dan uw bijdrage aan de actie kerkbalans. U krijgt hierover automatisch een brief thuisgestuurd. Elke bijdrage is welkom. Wilt u er rekening mee houden dat onze wijkgemeente ongeveer € 65 per huishouden per maand kost? Geef ruimhartig en naar vermogen.Doneer aan de Drieklank via iDeal
  • U kunt altijd een gift overmaken naar rekening
    NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk (vierplek Marcuskerk) of NL80 INBG 0000 190640 t.n.v Kerk in Laak (vierplek Kerk in Laak).
  • Geef via Ideal of scan de QR-code hiernaast met je smartphone.
  • Collectebonnen, die een waarde van € 1 per stuk hebben en die u in alle Haagse PKN-kerken kunt gebruiken, kunt u bestellen door een bedrag in hele Euro’s over te maken naar NL46 INGB 0000 0767 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. Vermeld in de opmerking bij de overboeking ‘Collectebonnen’, uw naam en uw adresgegevens. Binnen enkele dagen ontvangt u de bonnen per post.
Giften aftrekbaar
Onze wijkgemeente is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI, RSIN 813612809). Dit betekent dat u giften die u kunt bewijzen, zoals collectebonnen, kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u tot 50% van uw gift terugkrijgen via de belastingen. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Voor het maximale belastingvoordeel raden we aan om gebruik te maken van ‘slim schenken’, dat wil zeggen een fiscaal voordelige meerjarige periodieke gift aan de kerk. Hiervoor geldt - in vergelijing met een 'gewone' gift - geen drempel en geen maximun. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Op de website van de Protestantse Kerk Den Haag is een modelovereenkomst te vinden.

Nalaten
Als u per testament een legaat wilt schenken aan de wijkgemeente De Drieklank, dan kunt u de volgende tekst gebruiken: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Protestantse Gemeente van ‘s-Gravenhage, ten gunste van wijkgemeente De Drieklank, een bedrag van …”. Meer informatie over nalaten aan de kerk vindt u op de website van de Protestantse Kerk Den Haag.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over financieel bijdragen aan onze wijkgemeente? Benader dan de kerkrentmeesters.
terug

Agenda

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina