Financieel bijdragen

Onze wijkgemeente krijgt geen subsidie en kan daarom alleen bestaan dankzij de steun van haar leden en anderen die zich met de kerk verbonden voelen. Wilt u dat onze wijkgemeente een plek van betekenis is voor mensen, een plek waar iedereen zich thuis voelt en terecht kan voor verbondenheid met God en met elkaar? Wilt u dat de kerk zichtbaar en aanwezig blijft in de stad? Draag dan financieel uw steentje bij!

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de wijkgemeente. U zorgt er dus voor dat geloof, bezinning, bezieling, ontmoeting, viering en lofprijzing kunnen doorgaan. Dat de kerkdiensten in Kerk in Laak en de Marcuskerk, de kringen, het pastoraat, het jeugdwerk en alle andere activiteiten - waarbij u uiteraard van harte welkom bent - niet ophouden.


Hoe kunt u bijdragen?
  • Als u lid bent van de gemeente, geef dan uw bijdrage aan de actie kerkbalans. U krijgt hierover automatisch een brief thuisgestuurd. Elke bijdrage is welkom. Wilt u er rekening mee houden dat onze wijkgemeente ongeveer € 70 per huishouden per maand kost? Geef ruimhartig en naar vermogen.Doneer aan de Drieklank via iDeal
  • U kunt altijd een gift overmaken naar rekening 
    NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk (vierplek Marcuskerk)
  • Geef via Ideal of scan de QR-code hiernaast met je smartphone.
  • Collectebonnen, die een waarde van € 1 per stuk hebben en die u in alle Haagse PKN-kerken kunt gebruiken, kunt u bestellen door een bedrag in hele Euro’s over te maken naar NL46 INGB 0000 0767 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. Vermeld in de opmerking bij de overboeking ‘Collectebonnen’, uw naam en uw adresgegevens. Binnen enkele dagen ontvangt u de bonnen per post.
Giften aftrekbaar
Onze wijkgemeente is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI, RSIN 813612809). Dit betekent dat u giften die u kunt bewijzen, zoals collectebonnen, kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u tot 50% van uw gift terugkrijgen via de belastingen. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Voor het maximale belastingvoordeel raden we aan om gebruik te maken van ‘slim schenken’, dat wil zeggen een fiscaal voordelige meerjarige periodieke gift aan de kerk. Hiervoor geldt - in vergelijking met een 'gewone' gift - geen drempel en geen maximun. Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Op de website van de Protestantse Kerk Den Haag is een modelovereenkomst te vinden.

Financiële acties per e-mail
Tijdens de actie Kerkbalans 2020 is de mogelijkheid geboden om berichten voor komende financiële acties niet op papier, maar per e-mail te krijgen. Van deze mogelijkheid is beperkt gebruik gemaakt, terwijl e-mail een aantal voordelen heeft. Zo besparen we er druk- en verzendkosten mee en krijg je de berichten per e-mail sneller dan per post. Wil je berichten over financiële acties van de kerk alsnog per e-mail ontvangen? Of heb je andere vragen en opmerkingen over de financiële kant van kerk-zijn? Stuur dan een e-mail naar bram@pg-dedrieklank.nl.

Nalaten
Als u per testament een legaat wilt schenken aan de wijkgemeente De Drieklank, dan kunt u de volgende tekst gebruiken: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Protestantse Gemeente van ‘s-Gravenhage, ten gunste van wijkgemeente De Drieklank, een bedrag van …”. Meer informatie over nalaten aan de kerk vindt u op de website van de Protestantse Kerk Den Haag.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over financieel bijdragen aan onze wijkgemeente? Benader dan de kerkrentmeesters.
terug

Agenda

Kerkdienst - Hemelvaartsdag (vooraf inschrijven)

13 mei 2021 om 10.00 uur

Godly play

15 mei 2021 om 16.30 uur

Aanmelden kerkdiensten mei

Via het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in mei kunt en wilt bijwonen. Op basis van alle reacties maken wij een eerlijke verdeling en bevestigen voor elke zondag per e-mail wie wel (en misschien helaas niet) welkom is. Met het inschrijfformulier geef je dus je voorkeur aan, terwijl de bevestiging per e-mail bepaalt of je daadwerkelijk naar de kerk kunt komen.

Pinksteren in het raamkozijn

Meditatie door Rens de Ronde.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina