Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Onder pastorale zorg wordt volgens het Van-Dale-woordenboek verstaan: geestelijke zorg van een pastor (lees bij ons: dominee) voor zijn gemeente. Toch is dit een te beperkte omschrijving, want zorg, en daarbij inbegrepen pastorale zorg, hebben gemeenteleden van Christus’ kerk ook voor elkaar. Daarom zijn pastoraal werk en taken verdeeld, want je hoeft geen dominee te zijn om aan pastorale zorg te doen. In onze wijkgemeente is er de pastoraatsgroep, een groep van gemeenteleden die u willen bezoeken als u behoefte hebt aan een goed gesprek, een luisterend oor of samen denken over een probleem. 

Pastoraal meldpunt
Voor het doorgeven van ziekte, opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis, geboorte, overlijden, en verzoek om bezoek graag contact opnemen met:

Marcuskerk:
 • Emma Moerman-Van der Zwan
  T 070 – 329 40 86
   
 • Henny Plaisier
  T 070 – 336 03 25
Kerk in Laak:
 • Mieke Mos
  T 070 – 399 96 17
Buddy-pastoraat
Gemeenteleden (buddy’s) bezoeken oudere gemeenteleden, die niet of nauwelijks meer naar de kerk kunnen komen. Zo’n buddy gaat bijv. om de twee maanden op bezoek om samen een kop koffie te drinken, een wandelingetje te maken of een spelletje te doen met het oudere gemeentelid. Het is mooi om zo de verbondenheid binnen onze gemeente, óók tussen de generaties, te ervaren.

Organisatie buddy-pastoraat: 
Vacature

Zorgcentra
Gemeenteleden die in de zorgcentra wonen, krijgen bezoek van de pastoraal medewerker die gekoppeld is aan het zorgcentrum:
 • Huize Moerwijk: mevr. Henny Plaisier;
 • De Strijp en De Waterhof: mevr. Irene van Mourik;
 • Coornhertcentrum: Mieke Mos;
 • Huize Florence, locatie Loevesteinlaan: mevr. Wilma Luijendijk.
Verjaardagmiddagen
Eens per maand organiseert Emma Moerman een verjaardagmiddag voor alle ouderen die in die maand jarig zijn geweest.
 
  Emma Moerman-Van der Zwan
Organisatie ouderenverjaardagmiddagen
terug