zondag 6 maart 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd, Heilig Avondmaal en Biddag voor gewas en arbeid

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

In de dienst staan we stil bij het begin van de 40-dagentijd en hoe ons vasten en gebed ons kan helpen in ons geloof.

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Kerk in Actie: Noodhulp aan Oekraïne): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

 

terug