Online viering Stille Zaterdag

1 april 2020

De paaswakedienst van Stille Zaterdag (11 april) vanuit de Oase wordt uitgezonden vanaf 19.30 u. Dit is een uitzending met alleen geluid en deze wordt ook via kerkomroep.nl De Oase Den Haag uitgezonden. Ds. Durkje Sikkema gaat dan voor.

Op Stille Zaterdag beginnen we in het schemerdonker, om na te denken over donker en licht, hoe God uit chaos orde schept, een doortocht door het diepste water voor zijn volk maakt, hoe de profeet Ezechiël nieuw leven ziet in het dorre dal van beenderen en hoe het geloof mensen door de tijden heen moedig maakte het donker onder ogen te zien en het licht niet uit het oog te verliezen. 

Dan steken we in de kerk de nieuwe Paaskaars aan. We hopen dat u thuis meedoet en ook een nieuwe kaars aansteekt, ook al is het een elektrisch waxinelichtje omdat u niets anders in huis heeft. 

Na het lezen van het Paasevangelie gedenken wij onze doop. U kunt thuis meedoen door uw doopnaam op een blad papier te schrijven en te denken aan de betekenis van de doop en het doorgegeven geloof in de Eeuwige. We sluiten af met het belijden van ons geloof, ieder op onze eigen plek, verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en het zingen uit volle borst van U zij de glorie. 

De tekst van de geloofsbelijdenis die we zeggen kunt u ook vinden in het boekje Van Palmpasen tot Pasen, dat ieder gemeentelid krijgt bij het wijkblad. Wij horen dan ieder onze eigen stemmen en die vanuit de kerkzaal, in het vertrouwen dat de Eeuwige een heilig koor van stemmen hoort. 

► deze viering is te zaterdag 11 april, vanaf 19.30u te bekijken via de Kerkomroep
bekijk/download de bijbehorende liturgie

---
Boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'
Om thuis te lezen en te vieren
Bekijk/download hier het boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'. Dit boekje is bedoeld voor thuisgebruik in de Stille Week. Voor wie met kerkomroep of internet niet zo vaardig is, is het een mogelijkheid om thuis te vieren en elke dag een moment van bezinning te hebben. Wanneer we bidden, lezen, zingen en stil zijn vormen we de kerk, het lichaam van Christus, ook al kunnen we niet lijfelijk bij elkaar zijn in deze Stille Week.
 
terug

Agenda

Godly play

17 apr 2021 om 16.30 uur

ONLINE Kerkdienst

18 apr 2021 om 10.00 uur

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Pasen is gevonden worden

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
N.a.v. Lucas 15: 17 - 20

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina