Online viering Stille Zaterdag

1 april 2020

De paaswakedienst van Stille Zaterdag (11 april) vanuit de Oase wordt uitgezonden vanaf 19.30 u. Dit is een uitzending met alleen geluid en deze wordt ook via kerkomroep.nl De Oase Den Haag uitgezonden. Ds. Durkje Sikkema gaat dan voor.

Op Stille Zaterdag beginnen we in het schemerdonker, om na te denken over donker en licht, hoe God uit chaos orde schept, een doortocht door het diepste water voor zijn volk maakt, hoe de profeet Ezechiël nieuw leven ziet in het dorre dal van beenderen en hoe het geloof mensen door de tijden heen moedig maakte het donker onder ogen te zien en het licht niet uit het oog te verliezen. 

Dan steken we in de kerk de nieuwe Paaskaars aan. We hopen dat u thuis meedoet en ook een nieuwe kaars aansteekt, ook al is het een elektrisch waxinelichtje omdat u niets anders in huis heeft. 

Na het lezen van het Paasevangelie gedenken wij onze doop. U kunt thuis meedoen door uw doopnaam op een blad papier te schrijven en te denken aan de betekenis van de doop en het doorgegeven geloof in de Eeuwige. We sluiten af met het belijden van ons geloof, ieder op onze eigen plek, verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en het zingen uit volle borst van U zij de glorie. 

De tekst van de geloofsbelijdenis die we zeggen kunt u ook vinden in het boekje Van Palmpasen tot Pasen, dat ieder gemeentelid krijgt bij het wijkblad. Wij horen dan ieder onze eigen stemmen en die vanuit de kerkzaal, in het vertrouwen dat de Eeuwige een heilig koor van stemmen hoort. 

► deze viering is te zaterdag 11 april, vanaf 19.30u te bekijken via de Kerkomroep
bekijk/download de bijbehorende liturgie

---
Boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'
Om thuis te lezen en te vieren
Bekijk/download hier het boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'. Dit boekje is bedoeld voor thuisgebruik in de Stille Week. Voor wie met kerkomroep of internet niet zo vaardig is, is het een mogelijkheid om thuis te vieren en elke dag een moment van bezinning te hebben. Wanneer we bidden, lezen, zingen en stil zijn vormen we de kerk, het lichaam van Christus, ook al kunnen we niet lijfelijk bij elkaar zijn in deze Stille Week.
 
terug

Agenda

Buurtkoffie

30 okt 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - vooraf inschrijven verplicht

01 nov 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst (Kerk in Laak) - gedachteniszondag

01 nov 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

04 nov 2020 om 19.10 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Shalom Alehem (vrede voor jullie)

Neurie / swing je mee?

God is altijd bij me

Meditatie door ds. Tim van Iersel.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina