Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben, ook mensen buiten de gemeente. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld.

De kerkenraad wordt geholpen door tal van vrijwilligers, zodat alle taken in de kerk uitgevoerd kunnen worden.

Kerkenraad wijkgemeente De Drieklank
 

 

Jantine Veenhof
predikant
070-406 1147
(met zwangerschaps-
en bevallingsverlof van
1 maart tot medio augustus 2020)
  Nadine Brinkhuis   Nadine Brinkhuis
ouderling
voorzitter kerkenraad
             
  Betty Mol
diaken
  Catharina van Egmond   Catharine van Egmond
jeugdouderling
             
Corine Matthijsse   Corine Matthijsse
diaken
    Els Siebenga
diaken
             
  Gerrit van der Velde
ouderling
  Ingrid Blok   Ingrid Blok
diaken
scriba
             
  Iris van Gestel-Jonker
ouderling-kerkrentmeester
  Jeanne van den Akker   Jeanne van den Akker
diaken
             
Lammy Pruim   Lammy Pruim
diaken
    Lilian Mol
ouderling-kerkrentmeester
             
Marleen Otoide   Marleen Otoide
ouderling
afvaardiging Algemene Kerkenraad
    Mieke Mos
ouderling
             
  Monique Djizani
diaken
    Sander Siebenga
ouderling


 

           
Nelly van der Velde   Nelly van der Velde
notulist
 

 

   

Een pastoraal gesprek kunt u aanvragen via het pastoraal meldpunt. Schroom niet om contact te zoeken: ook als er geen directe problemen zijn kan een goed gesprek van waarde zijn. Jong en oud worden uitgenodigd hier gebruik van te maken. Lidmaatschap van de kerk is geen voorwaarde!

Foto Jantine Veenhof: gemaakt voor Petrus Magazine door Xander de Rooij
terug

Agenda

Oasegebed

25 nov 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

27 nov 2020 om 14.00 uur

Gedachteniszondag


Zondag 22 november herdachten we in de vierplek Marcuskerk allen die ons in dit jaar zijn ontvallen. Deze zondag klonken hun namen in de dienst. De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen lagen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.

Oproep: producten doneren voor de voedselbankLied van de maand

In de maand november luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'Ik wens jou' van Trinity.

Neurie je mee?

God is altijd bij me

Meditatie door ds. Tim van Iersel.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina