zondag 23 oktober 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: individuele hulpverlening

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Centrale Diaconie, individuele hulpverlening. Sinds jaar en dag helpt de Haagse Diaconie met financiële ondersteuning mensen die door de mazen van de gemeentelijke hulpverlening vallen en om welke reden dan ook dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft hier vooral noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun uitkering en geen inkomen hebben. De hulp wordt aangevraagd door de gemeente en welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt behandeld door een medewerker van Stek en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid en er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen. Tijdens de corona pandemie bleek eens te meer hoe urgent en hoe uniek deze vorm van ondersteuning is.


 

terug