zondag 18 september 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: Ds Robin ten Hoopen, Leidschendam

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Collecten       
1. Centrale Diaconie: buurt/kerkhuis Shalom
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Twee jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. Er zijn diverse activiteiten zoals werken in de moestuin, naailessen, taallessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding te vinden. In 2021 opende Kies! Voedselbankwinkel de deuren, waar klanten hun producten kunnen kiezen en gesteund worden in te maken keuzes in het leven. Buurt-en-kerkhuis Shalom wordt van harte door de Diaconie ondersteund.
U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op woensdag 14 september om 14.00 uur wordt u ontvangen door projectleider Heleen Joziasse. Graag wel van te voren aanmelden bij: hjoziasse@stekdenhaag.nl.


 

terug