zondag 26 juni 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Giel Schormans, Voorburg

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: vakantiebonnen
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders naar de Voedselbank gaan. Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen geld voor is. Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te geven collecteren we voor cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze kunnen worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van Intertoys. Daarnaast doen de kinderen mee met een prijsvraag, waar twee mini-stepjes worden verloot. Er zijn ruim 300 vakantiebonnen nodig voor de uitdeelpunten van de Voedselbank op de diaconale locaties. Mochten er bonnen overblijven, dan gaan ze naar de kinderen van de Kinderwinkel. Alle bonnen komen dus goed terecht.

Online bijdragen
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug