zondag 25 augustus 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 25 augustus 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Wijkdiaconie: individuele hulpverlening
Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn binnen de eigen gemeente en in de wijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in antwoord en waar nodig en mogelijk met een financiële gift.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug