zondag 18 augustus 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 18 augustus 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Centrale Diaconie: School van Barmhartigheid
In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en Stek Jong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie, cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt van harte deze ontmoetingen.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten Marcuskerk
Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug