zondag 28 augustus 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico den Bok, Utrecht

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).


> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Collecten       
1. Wijkdiaconie: kosten kerkomroep en internet
2. Eigen wijkgemeente: Haags Studentenpastoraat

Toelichting bij de eerste collecte
Wijkdiaconie: kosten kerkomroep en internet. Al sinds jaar en dag worden alle kerkdiensten opgenomen en bestaat de mogelijkheid de diensten gelijktijdig maar ook op een later moment terug te beluisteren of te bekijken via kerkomroep. De wijkdiaconie draagt zorg voor deze kosten van kerkomroep en internet. Zo bieden wij iedereen de mogelijkheid ook op afstand de dienst mee te maken en betrokken te blijven bij de wekelijkse vieringen van de gemeente.

Toelichting bij de tweede collecte
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld: https://www.haastu.nu.
 

terug