zondag 29 mei 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jan Maasland

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: zomer- en winterstek
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activi-teiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van wel-zijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrij-willigers op diverse locaties in de stad.

Online bijdragen
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug