zondag 29 mei 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jan Maasland, Den Haag

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk


Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: zomer- en winterstek): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting bij de eerste collecte
Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad.

terug