zondag 11 augustus 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 11 augustus 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Rob van Essen, Delft

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Wijkdiaconie: hulpverlening via pioniersplekken
De Drieklank wil zichtbaar en present zijn in Moerwijk. Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn in de wijk. Zo ondersteunen we Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor en helpen buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Jaarlijks stelt de wijkdiaconie hiervoor een bedrag van 1.000 euro beschikbaar. Draagt u bij aan deze collecte vandaag om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Eigen wijkgemeente, pastoraat
Pastoraat is oog en oor hebben voor elkaar, elkaar oprechte aandacht en zorg geven en met elkaar meeleven vanuit geloof, hoop en liefde. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals een goed gesprek na de kerkdienst, een bezoek of gewoon een schouderklopje. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de zorg voor elkaar in stand te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug