zondag 14 juli 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 14 juli 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Leneke Marchand, Voorburg

Liturgie 
Bekijk/download hier de liturgie.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Wijkdiaconie, Voedselbank
Ook in onze wijk, waar al zoveel armoede heerst en waar mensen steeds meer onder druk komen te staan door onder andere de energiecrisis, kan de aanwezigheid van voedsel niet altijd als vanzelfsprekend worden gezien. De mensen die de Voedselbank bezoeken zijn wekelijks afhankelijk van aangeleverde producten. Dat daar duurdere producten veelal ontbreken moge duidelijk zijn. Met onze financiële bijdragen, kunnen de voedselpakketten met deze benodigde maar duurdere artikelen aangevuld worden. Wij vragen u om uw bijdrage en vrijgevigheid. Als gemeente willen wij aanwezig zijn in de wijk door om te zien naar elkaar en anderen zodat ons diaconaal werk zichtbaar is.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten Marcuskerk
Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug