zondag 1 mei 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte

Kies! Voedselbankwinkel. Mensen die leven in armoede hebben vaak weinig te kiezen. Door hun beperkte budget zijn veel eigen uitgaven onmogelijk en hebben zij vaak maar te accepteren wat hen aan (voedsel) hulp wordt aangeboden. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten wel zelf de producten kiezen die zij van de Voedselbank willen afnemen. Voor sommigen is dat echt wennen. Daarnaast kunnen de klanten in gesprek met getrainde vrijwilligers die met hen kijken naar hun dromen voor de toekomst. Samen zoeken ze naar mogelijkheden om die droom een stukje dichterbij te brengen, in de vorm van een opleiding, vrijwilligerswerk, sollicitatiehulp, schuldsanering of iets anders. Als het maar is waar de klant zelf voor kiest!

terug