zondag 30 juni 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 30 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Thejon Bos, Den Haag

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1e collecte: Centrale Diaconie, vakantie-kadobonnen
De Vakantiecadeaubonnen zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar van wie de ouders naar de Voedselbankuitdeelpunten in onze diaconale locaties gaan. Er zijn 500 vakantiebonnen nodig.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2e collecte: eigen wijkgemeente, onderhoud
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het onderhoud van ons kerkgebouw. Als iets kapot gaat, moet het gerepareerd of vervangen worden. Ook groot onderhoud - zoals de maatregelen om het gebouw te verduurzamen - moet bekostigd worden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de Marcuskerk als centrale vierplek van onze wijkgemeente in goede staat te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug