zondag 9 juni 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 9 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Nico den Bok, Utrecht

Liturgie
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1e collecte: Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Het Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
 

2e collecte: eigen wijkgemeente, energiekosten
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de energiekosten van de Marcuskerk. Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


 

terug