zondag 26 mei 2024

Kerkdienst - Jongerendienst

Datum: 
 zondag 26 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Met onze tieners ben ik in gesprek om de jongerendienst voor te bereiden. We hopen op een mooie dienst met elkaar. U bent van harte welkom in deze dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Wijkdiaconie, activiteiten Kinderwinkel
De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kind ochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2de collecte: Eigen wijkgemeente, onderhoud Marcuskerk
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het onderhoud van ons kerkgebouw. Als iets kapot gaat, moet het gerepareerd of vervangen worden. Ook groot onderhoud - zoals de maatregelen om het gebouw te verduurzamen - moet bekostigd worden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de Marcuskerk als centrale vierplek van onze wijkgemeente in goede staat te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug