zondag 13 februari 2022

Kerkdienst - Doopdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op 13 februari zal Sam Pas worden gedoopt, hij is de zoon van Michel en Coby en het broertje van Toine en Cato. We wensen de familie Pas een mooie en gezegende dienst en zijn als gemeente heel blij met Sam als nieuw lid van de Vuurvliegjes!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Kerk in Actie: noodhulp): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Kerk in Actie: Nepal, meer werkgelegenheid voor jongeren. Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door coronapandemie moesten veel van deze arbeids-migranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2.500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
 

terug