zondag 9 januari 2022

Kerkdienst (online)

Locatie: 
 online
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: Rens de Ronde

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Haags Studentenpastoraat (HaaStu)): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld: www.haastu.nu

terug