zondag 21 april 2024

Kerkdienst - Roepingenzondag

Datum: 
 zondag 21 april 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 21 april sluiten we aan bij de Protestantse Kerk Nederland die ons als kerken oproept om een roepingenzondag te organiseren. De Protestantse Kerk in Nederland roept gemeenten op om op zondag 21 april 2024 aandacht te besteden aan het thema ‘roeping’. Scriba René de Reuver: “Op deze Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om voorganger in onze kerk te worden.”

Voortaan is iedere vierde zondag van Pasen - zondag van de Goede Herder - ook Roepingenzondag. Dit is de derde zondag na Eerste Paasdag. Gemeenten worden gevraagd om in hun eredienst aandacht te besteden aan het onderwerp ‘roeping’ en te bidden om nieuwe voorgangers en werkers in de kerk. De Protestantse Kerk sluit hiermee aan bij een oecumenische traditie. Ook de Rooms-Katholieke Kerk, Church of England en de Evangelische Kirche Deutschland houden op deze dag hun Roepingenzondag. De Protestantse Kerk sluit zich daar nu bij aan.

Liturgie
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Wijkdiaconie, zondagse bloemen
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

De wijkdiaconie zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket bloemen wordt bezorgd bij een van onze gemeenteleden. Soms omdat er sprake is van verdriet, ziekte maar ook bij vreugde zoals de doop van een kind. Of gewoon als groet. Helpt u mee om deze attentie van de kerk te blijven bezorgen.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen

 

terug