zondag 2 januari 2022

Kerkdienst (online)

Locatie: 
 online
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: Maatjesproject 2GO (slachtoffers huiselijk geweld)): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving

terug