zondag 26 december 2021

Kerkdienst (online)

Locatie: 
 online
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: Thomas Kraan, Utrecht

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eindejaarscollecte Protestantse Kerk Den Haag): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte: Wijkdiaconie
De diaconie richt zich op mensen in nood.  Daarbij worden uw giften ingezet: Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de gemeente, in de wijken en in de stad te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik een naaste zijn”?
Tevens draagt de diaconie zorg voor de kosten van kerkomroep en internet zodat kerkdiensten van afstand gevolgd kunnen worden.

Toelichting bij de tweede collecte: Eindejaarscollecte: Protestantse Kerk Den Haag
De Protestantse Kerk Den Haag wil iets laten zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. Zij is daarbij actief op het gebied van geloofsvorming en zingeving, betrouwbaar aanwezig bij mensen in de buurt en present in de stad. Zij wil het geloof vieren, verdiepen en delen met anderen door lezingen, alpha-cursussen, gespreksgroepen, Bijbelkringen te organiseren om van te leren. Zij wil helpen door handen en voeten te geven aan Jezus' boodschap van naastenliefde en omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Zij wil bijdragen aan ontmoeten door mensen met elkaar in contact te brengen en met elkaar te verbinden.
Steunt u de Protestantse Kerk Den Haag door te doneren?
 

terug