donderdag 14 april 2022

Kerkdienst - Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 19.30 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (PKN Missionair werk): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk


Toelichting bij de collecte
Jong en oud thuis in de kliederkerk, Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

terug