zondag 5 juni 2022

Kerkdienst - Pinksteren

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Dirk Jan Thijs

Collectes
1. Kerk in Actie: pinksterzending
2. Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant

Toelichting bij de eerste collecte
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbe-teren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentali-teit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmetho-den de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Online bijdragen
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug