zondag 31 maart 2024

Kerkdienst - Pasen

Datum: 
 zondag 31 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op Paasmorgen staan we met elkaar stil bij het lege graf. Er is een nieuw begin en wat betekent de opstanding van Christus voor ons leven? Hoe worden wij vernieuwd? We hopen met elkaar op een enthousiasmerende dienst waarin we het nieuwe Leven vieren!

Voorafgaand aan deze paasdienst vindt het jaarlijkse paasontbijt plaats. Vanaf 8.30 uur is iedereen van harte welkom in de Marcuskerk te ontbijten met elkaar en daarbij Jezus opstanding te vieren. Neem ontbijt mee voor twee personen, zodat iedereen genoeg heeft! Het paasontbijt is elk jaar een sociaal en gezellig gebeuren: we ontmoeten elkaar en we zingen samen. Meld je hier aan!

Liturgie
Bekijk of download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Centrale Diaconie: buurt- en Lukaskerk
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Centrale Diaconie, Buurt- en Lukaskerk
In de Buurt & Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Hier ontplooit de diaconaal werker van Stek samen met vrijwilligers uit de kerk én de buurt, activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Contacten met cliënten van de Voedselbank, netwerken in de wijk en projecten als het Mama Verhalenkoor zorgen ervoor dat mensen zich sterker en weerbaarder gaan voelen.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
 

terug