zondag 17 april 2022

Kerkdienst - Pasen, inzegening Dirk-Jan Thijs

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op Paasmorgen vieren we dat de Heer is opgestaan! De Marcusband zal spelen en we staan stil bij ‘Een nieuw begin!’. We hopen na twee jaren van corona weer met jong en oud Pasen te vieren. Ook zal predikant Dirk-Jan Thijs een zegen ontvangen voor zijn werk in onze gemeente tijdens het verlof van Jantine. Voorafgaand aan de dienst kunt u deelnemen aan het paasontbijt (half 9 – half 10); hiervoor moet u zich wel vooraf aanmelden bij Nadine.

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Paascollecte: Libanon): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting bij de eerste collecte
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

terug