donderdag 26 mei 2022

Kerkdienst - Hemelvaartsdag

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico den Bok, Utrecht

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep MarcuskerkCollectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie: attenties huwelijksjubilea en zieken): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting bij de eerste collecte
Vanuit de diaconie proberen wij om te kijken en mee te leven met onze gemeenteleden. Zo willen wij vanuit de Drieklank een teken van aandacht en attentie sturen bij huwelijksjubilea. Gemeenteleden die 12½, 25, 40 of 50 jaren of meer getrouwd zijn, kunnen een aardigheid verwachten. Daarnaast willen wij ook gemeenteleden die ziek zijn een teken van meeleven brengen in de vorm van een kaart of bloemetje. Ook de bloemengroet die wekelijks vanuit de kerk wordt bezorgd bij iemand uit de gemeente is bedoeld als teken van meeleven met iets vrolijks of verdrietigs. De wijkdiaconie draagt hier zorg voor maar diaconie zijn wij allen samen.

terug