zondag 12 december 2021

Kerkdienst - 3e advent, Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: Wij zijn Den Haag): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Pastoraat eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Het nieuwe project Wij Zijn Den Haag richt zich op ontmoetingen tussen jongeren van 18-25 jaar uit de verschillende wijken van Den Haag, rond het thema ‘verbinding’. Met dit nieuwe programma van StekJong worden ontmoetingen georganiseerd, waarbij jongeren samenkomen en waar zij zichzelf kunnen laten zien, maar ook anders leren kijken naar anderen. Zonder dat ze het weten hebben ze misschien meer overeenkomsten dan zij zelf zouden denken. Meer dan ooit heeft juist deze kwetsbare groep behoefte aan contact met leeftijdsgenoten. Samen zullen zij deelnemen aan een langdurig, divers, prestigieus en uitdagend programma waar ze nog lang baat bij zullen hebben.

terug