zondag 4 december 2022

Kerkdienst - 2e advent

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Esther van Schie, Gouda

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).


Collectes
1. Kerk in Actie: werelddiaconaat
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en pastoraat
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat
Creëren van banen voor jongeren. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
 

terug