Online viering Witte Donderdag

1 april 2020

Op de avond van Witte Donderdag (9 april) zenden we de eerste digitale kerkdienst uit. Vanuit de Marcuskerk vieren we vanaf 19.30 uur het Heilig Avondmaal. De voorganger is ds. Bas Plaisier. Deze dienst is te volgen op deze website. We zijn in de kerk maar met heel weinig mensen, maar we voelen ons met elkaar verbonden en hopen dat jullie dat ook zo ervaren. 

De overdenking zal gaan over het woord van Jezus uit Lucas 22: 15 : "Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.” U kunt het al lezen en het evangelie tijdens de dienst meelezen. We laten tijdens de dienst mooie liederen horen waarvan u - als het meezit - de woorden in beeld ziet en kunt meezingen.

We vieren het Avondmaal in de kerk met een heel klein groepje, maar u kunt als u dat wilt in de huiskamer meedoen. Het zou mooi zijn als u op uw tafel een schaaltje met brood en een glas met wijn of sap klaarzet. Zet ook een kaars op tafel en neem tijd om voordat de dienst begint een moment van inkeer te hebben. Op het moment dat we in de kerk het brood eten en de wijn drinken kunt u dat ook doen. Zo delen we in het lijden en opstaan van de Heer en geloven dat Hij bij ons is en onze ziel voedt met zijn liefdevolle en krachtige aanwezigheid.

We bidden tijdens deze dienst met en voor elkaar. 

de viering is te bekijken via de Kerkomroep
bekijk/download hier de bijbehorende liturgie

---
Boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'
Om thuis te lezen en te vieren
Bekijk/download hier het boekje 'Van Palmpasen naar Pasen'. Dit boekje is bedoeld voor thuisgebruik in de Stille Week. Voor wie met kerkomroep of internet niet zo vaardig is, is het een mogelijkheid om thuis te vieren en elke dag een moment van bezinning te hebben. Wanneer we bidden, lezen, zingen en stil zijn vormen we de kerk, het lichaam van Christus, ook al kunnen we niet lijfelijk bij elkaar zijn in deze Stille Week.
 
terug

Agenda

Oasegebed

21 okt 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

23 okt 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - vooraf inschrijven verplicht

25 okt 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst (Kerk in Laak)

25 okt 2020 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Shalom Alehem (vrede voor jullie)

Neurie / swing je mee?

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina