zondag 23 juni 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 23 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Liturgie 
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1e collecte: Wijkdiaconie, attenties huwelijksjubilea en zieken
Vanuit de diaconie proberen wij om te kijken en mee te leven met onze gemeenteleden. Zo willen wij vanuit de Drieklank een teken van aandacht en attentie sturen bij huwelijks-jubilea. Daarnaast willen wij ook gemeente-leden die ziek zijn een teken van meeleven brengen in de vorm van een kaart of bloemetje. Ook de bloemengroet die wekelijks vanuit de kerk wordt bezorgd bij iemand uit de gemeente is bedoeld als teken van meeleven met iets vrolijks of verdrietigs. Helpt u ons zodat dit mogelijk blijft.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2e collecte: eigen wijkgemeente, jeugdwerk
De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Voor het jeugdwerk in de eigen wijk of het jeugdwerk dat gezamenlijk met andere wijken wordt uitgevoerd.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug