zondag 19 mei 2024

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

Datum: 
 zondag 19 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 19 mei zal Jonathan Terlouw in de Pinksterdienst belijdenis doen van zijn geloof. We zien uit naar een feestelijke dienst waarin Black Gospel Choir 4U zal zingen. Welkom in deze bijzondere dienst.

Liturgie
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Kerk in Actie: pinksterzending, Colombia
In 2022 is Jeannet Bierman, namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali, Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving èn kerk en rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. De studenten lopen ook stage. Dan geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2de collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de kerkdiensten en predikant. Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk
 

terug