zondag 28 april 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 28 april 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Pastor Arte Havenaar, Ottoland

Liturgie
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Centrale Diaconie, KIES! Voedselbankwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Mensen die leven in armoede hebben vaak weinig te kiezen. Door hun beperkte budget zijn veel eigen uitgaven onmogelijk en hebben zij vaak maar te accepteren wat hen aan (voedsel)hulp wordt aangeboden. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten zelf de producten kiezen die zij van de Voedselbank willen afnemen. Daarnaast kunnen de klanten in gesprek met getrainde vrijwilligers die met hen kijken naar hun dromen voor de toekomst. Samen zoeken naar mogelijkheden om weer perspectief en grip te krijgen. Door een opleiding, vrijwilligerswerk, sollicitatiehulp, schuldsanering of iets anders. Als het maar is waar de klant zelf voor kiest.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.

terug