29 jan 2023


Abonnement wijkblad 'Drieklank'

28 januari 2023

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt het ook weer tijd om uw abonnement op het wijkblad te verlengen en het abonnementsgeld over te maken. Het wijkblad komt 10x per jaar uit. 
Het abonnementsgeld bedraagt vanaf €15,- per kalenderjaar. Deze worden door gemeenteleden rondgebracht en vindt u zonder postzegel in de brievenbus.
Krijgt u het blad via de post thuisbezorgd, dan bedragen de kosten €35,- (incl. porto) per kalenderjaar.

Denkt u eraan het abonnementsgeld over te maken? U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL64 INGB 0000 2565 00 t.n.v. Protestante wijkgemeente Marcuskerk, o.v.v. Wijkblad 2023.

Meer informatie over het wijkblad.

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 03 okt 2023 om 20:00 uur

Gesprekskring

di 03 okt 2023 om 20:00 uur

WoensdagAvondKring (WAK)

wo 04 okt 2023 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina