30 mrt 2019

Wat doe jij met je talent?

29 mei 2019

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Matteüs 25:14-18

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Overal zie je talentenjachten. Je mag uitblinken in je talent. Maar het kan ons ook onzeker maken. Heb ik zelf wel een talent en durf ik er iets mee te doen? Wat zegt de Bijbel over talent?
In deze gelijkenis gaat het over talenten. De eerste twee dienaren drijven er handel mee en komen met het dubbele aantal talenten terug, maar de derde dienaar begraaft zijn talent. Hij is bang om het te verliezen. In dit verhaal zijn de talenten betaalmiddelen. Maar je kunt het ook vertalen naar talenten in je leven. Het talent om goed te kunnen verbinden, het talent om te musiceren of goed te kunnen omgaan met ouderen of kinderen. 
Misschien herken je je wel in die laatste dienaar. Je hebt een talent, maar je durft het eigenlijk niet zo goed te laten zien. Of je ziet het niet als een talent. Je denkt: ik kan niets bijzonders! En om het niet kwijt te raken, of omdat iemand of jijzelf je talent veroordeelt of het vergelijkt met anderen, laat je niets van je talent zien. Je begraaft je talent, net zoals de derde dienaar. 
De man die op reis is gegaan, komt terug en prijst de twee dienaren die hun talenten hebben ingezet. Maar de derde dienaar spreekt hij fel toe. Daardoor voelt het verhaal eigenlijk heel ongemakkelijk. De dienaar die zijn talent begraaft, is toch vooral bang? En dan is het toch heel begrijpelijk dat hij zijn talent begraaft? Waarom moet zijn baas hem dan zo terechtwijzen? 

Zet je talenten in
De baas confronteert zijn dienaar met zijn eigen angst. Hij probeert hem te laten inzien hoe dom hij is geweest door zijn talent vanuit angst te begraven. Hij is er niets mee opgeschoten en heeft daardoor niets kunnen betekenen voor de ander. 
Je kunt de baas zien als God en de dienaren als ons mensen. Als je van God zo’n beeld hebt als deze dienaar heeft van zijn baas, zal je nooit de echte God leren kennen. Als je bij voorbaat al denkt dat God zo streng is en je geen fout durft te maken, dan doe je sowieso niets goed. Als je denkt dat anderen meer en betere talenten hebben dan jij, kan het gebeuren dat je je eigen talent begraaft. Dan durf je niks te laten zien en niets te doen. Uit angst voor God of de ander.
De baas maakt duidelijk dat hij veel liever had gezien dat de dienaar het ene talent had ingezet. Wie weet wat er voor moois had kunnen gebeuren? De dienaar nam geen verantwoordelijkheid voor wat God hem had geschonken.

Eigenlijk zegt God in de gelijkenis van de talenten: Onderzoek welke talenten je hebt gekregen en zet die in! Ga ermee op pad, leef er mee en probeer wat je kunt! Je draagt verantwoordelijkheid voor wat ik jou heb geschonken. Iedereen heeft talent. Ook al heb je geen vijf talenten, er is altijd wel iets wat je goed kunt en wat jou kenmerkt als persoon. De een kan dat heel makkelijk; je talent laten zien en gebruiken, terwijl een ander er veel harder voor moet werken. Maar dat betekent niet dat je minder waard bent dan een ander, of dat jouw talent er niet toe doet. Jouw talent zegt iets over jou. Bovendien kan het voor iedereen verschillend zijn wat hij of zij onder een talent verstaat. Zo is het voor de een gesneden koek om een artikel te schrijven, terwijl een ander uitblinkt in sporten. 

Gebed
Trouwe God en Vader,
Dank u wel dat U ons talenten geeft en dat wij ons talent mogen inzetten.
Dat we onze talenten niet hoeven te begraven. Dat we mogen laten zien waar we goed in zijn.
Dat we mogen genieten van elkaars talenten.
Helpt U ons om onze talenten in te zetten tot eer van U, van onze naaste en onszelf.
En helpt U ons ook de talenten van anderen te ontdekken en te omarmen in ons dagelijks leven.
Amen.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina