Update Leven in Laak

21 april 2020

Ook voor Leven in Laak is de coronacrisis ingrijpend. Hoewel we onder de limiet van 30 personen zouden blijven, hebben ook wij voorlopig alle gezamenlijke activiteiten stopgezet. Dat betekent echter niet dat daarmee ook de gemeenschap stilstaat! Laatst hebben we op zondagochtend tijdens kerktijd een gebedswandeling uitgezet langs al onze huizen. Iedereen kon op zijn eigen tijd beginnen en op bepaalde punten stilstaan bij gedachten rond de Bijbel. 
In samenwerking met De Drieklank hebben we onlangs bij allerlei adressen in ons mooie stadsdeel een bloemengroet langsgebracht om ons medeleven te betuigen en eenieder die zich in eigen huis opgesloten voelt een hart onder de riem te steken. Onderling proberen we als ‘buddy’s’ naar elkaar om te zien, door regelmatig naar het wel en wee van de ander te vragen en te kijken of we elkaar hulp kunnen bieden. 

De crisis bepaalt ons ook bij de kwetsbaarheid van onze eigen situaties. Ineens zijn alle kinderen thuis vanwege de gesloten opvang en moeten we creatief omgaan met ons werk in het onderwijs, de zorg en andere sectoren. Om in alle drukte gericht te blijven op God en samen in gebed te gaan, zijn we daarom gestart met een wekelijkse digitale gebedsbijeenkomst op de vroege woensdagochtend. Nog voor de alledaagse hectiek weer begint kunnen we zo stil worden en elkaar en God ontmoeten. Zo brengt de crisis ook mooie nieuwe initiatieven!

We hopen u en elkaar gauw weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten en wensen u vanuit Laak alle goeds.

Jochem Wouda
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

25 okt 2021 om 20.00 uur

Kerkdienst - Dankdienst, Hervormingsdag

31 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'God is Goed'.

> Zing je mee?

Artikel Startzondag

Een redacteur van Kerk in Den Haag was aanwezig bij de Startzondag en het 25-jarig jubileum van de Marcuskerk. Lees hier het artikel dat hij schreef over deze feestelijke zondag.

Leven in het nu?

Meditatie door Tim van Iersel.

> Lees verder

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina