Update Kinderwinkel

1 april 2020

Na de mooie en vrolijke jubileumdienst ben ik (Monique) enthousiast gestart bij de Kinderwinkel. Het ontmoeten van de kinderen bij de verschillende clubs van de Kinderwinkel was leuk. Ook was het fijn om kennis te maken met de vele vrijwilligers die de diverse activiteiten ondersteunen. Mijn eerste 2 weken zijn goed bevallen. 

Terwijl ik me verdiepte in het aanbod van wisselende activiteiten, startte de 3e week -helaas- heel anders. Zoals om ons heen onderwijs, opvang en horeca moesten sluiten i.v.m. het corona virus, moest ook de Kinderwinkel dicht. Een rare start maar begrijpelijk in deze situatie. 

Voor Marijke en mij betekent dat nu thuiswerken. Naast het voor mij inlezen in diverse documenten, zijn wij samen aan het bedenken hoe we er voor de kinderen nog kunnen zijn. Zo zijn we beiden voor alle kids die ons nodig hebben (of anderen), telefonisch bereikbaar en onderhouden we via WhatsApp contact met onze vrijwilligers. 

Maar daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om activiteiten online aan te bieden. We zijn van plan om via de website op de tijden van de diverse clubs kinderen iets te bieden. Dit kan in de vorm van een filmpje, een link naar een andere website of een foto met uitleg zijn. Zo proberen we de contacten te onderhouden.

Jubileumjaar
Gelukkig duurt het jubileumjaar nog lang. Want voor nu is het haast niet mogelijk te plannen. Vanuit dat onzekere hebben we besloten om de jubileumdag met allerlei activiteiten voor kinderen en oudgedienden van de Kinderwinkel, te verplaatsen naar later in het jaar. U hoort uiteraard van ons wanneer hier meer over bekend is!

Groet
Wij willen de vertrouwde en veilige plek kunnen zijn waar de kinderen uit Moerwijk e.o. terecht kunnen, als niet fysiek dan toch via diverse media. Wij zullen voor de kinderen –misschien wat meer op de achtergrond- aanwezig blijven en wensen dat we snel weer open kunnen zodat we de gewone draad van het leven weer kunnen oppakken. We hopen voor iedereen, zowel jong en oud, gezond deze vreemde periode door te komen.

Met warme groet, Marijke en Monique
 
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

02 okt 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina