Update Kinderwinkel

1 april 2020

Na de mooie en vrolijke jubileumdienst ben ik (Monique) enthousiast gestart bij de Kinderwinkel. Het ontmoeten van de kinderen bij de verschillende clubs van de Kinderwinkel was leuk. Ook was het fijn om kennis te maken met de vele vrijwilligers die de diverse activiteiten ondersteunen. Mijn eerste 2 weken zijn goed bevallen. 

Terwijl ik me verdiepte in het aanbod van wisselende activiteiten, startte de 3e week -helaas- heel anders. Zoals om ons heen onderwijs, opvang en horeca moesten sluiten i.v.m. het corona virus, moest ook de Kinderwinkel dicht. Een rare start maar begrijpelijk in deze situatie. 

Voor Marijke en mij betekent dat nu thuiswerken. Naast het voor mij inlezen in diverse documenten, zijn wij samen aan het bedenken hoe we er voor de kinderen nog kunnen zijn. Zo zijn we beiden voor alle kids die ons nodig hebben (of anderen), telefonisch bereikbaar en onderhouden we via WhatsApp contact met onze vrijwilligers. 

Maar daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om activiteiten online aan te bieden. We zijn van plan om via de website op de tijden van de diverse clubs kinderen iets te bieden. Dit kan in de vorm van een filmpje, een link naar een andere website of een foto met uitleg zijn. Zo proberen we de contacten te onderhouden.

Jubileumjaar
Gelukkig duurt het jubileumjaar nog lang. Want voor nu is het haast niet mogelijk te plannen. Vanuit dat onzekere hebben we besloten om de jubileumdag met allerlei activiteiten voor kinderen en oudgedienden van de Kinderwinkel, te verplaatsen naar later in het jaar. U hoort uiteraard van ons wanneer hier meer over bekend is!

Groet
Wij willen de vertrouwde en veilige plek kunnen zijn waar de kinderen uit Moerwijk e.o. terecht kunnen, als niet fysiek dan toch via diverse media. Wij zullen voor de kinderen –misschien wat meer op de achtergrond- aanwezig blijven en wensen dat we snel weer open kunnen zodat we de gewone draad van het leven weer kunnen oppakken. We hopen voor iedereen, zowel jong en oud, gezond deze vreemde periode door te komen.

Met warme groet, Marijke en Monique
 
terug

Agenda

Godly Play

za 21 mei 2022 om 16:30

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 10.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina