26 jun 2024


Update Jeugdwerk en onderzoek Jeugdtrends PKN

“Jongeren hebben wortels en vleugels nodig.” [1]

In mei verscheen het rapport Jeugdtrends 2024 en woensdag 19 juni was er ook een webinar over dit onderwerp. Het eerste deel van de webinar bestond uit een korte en interessante lezing door mw Elsbeth Vogel (docent aan de CHE), waarin ze uitlegde dat jongeren voor een gezonde identiteitsontwikkeling het nodig hebben om te exploreren (vandaar de vleugels), maar ook om te wortelen.
Nu kun je exploreren in de breedte door je identiteit/opvoeding te gaan vergelijken met andere identiteiten, maar ook in de diepte door kritische vragen te stellen bij je eigen opvoeding (minder positieve maar ook veel voorkomende manieren van exploreren zijn piekeren of dingen doen die volgens je opvoeding niet mogen).
Zonder exploratie kun je geen gezonde identiteit ontwikkelen, anders spreekt men van ‘foreclosure’ en deze jongeren krijgen vervolgens last van ‘identity diffusion’. Dus heb je thuis een jongere die veel kritische vragen stelt, dan is hij of zij goed bezig en jij ook als je daar de ruimte voor geeft en geen pasklare antwoorden formuleert. Als een kind geen kritische vragen stelt, is het goed hem of haar uit te dagen tot kritische gedachten. Wil je kind wel eens ergens anders gaan kijken (exploreren in de breedte) dan in de Marcuskerk: laat hij of zij op onderzoek gaan (misschien samen).
Daarnaast heeft een jongere het nodig om wortels te krijgen in zijn identiteit en dan helpt het als er in de omgeving veel voorbeelden zijn van mensen die hun christelijke identiteit handen en voeten geven, waardoor het duidelijk wordt dat een christelijke identiteit raakt aan allerlei aspecten in het leven. Het gaat niet alleen om een overtuiging, maar om een manier van leven: hoe je met anderen omgaat, hoe je je inkopen doet, waar je je aandacht en energie aan geeft.
Ten slotte is het van belang dat wij als volwassenen voor hen bidden en in vertrouwen los laten.

Ik licht een paar trends uit het rapport:
Trend 1: verlangen naar huisje, boompje, beestje. Veel jongeren zijn onzeker of zij later wel een zelfde leven kunnen leiden als hun ouders, o.a. door de klimaatcrisis, de hoge huizenprijzen, studieschulden.

Trend 2: vrienden zorgen voor vreugde in leven en kerk
Daarom vinden we het belangrijk om voor en met de Spoorzoekers en de tieners van Discovery op regelmatige basis activiteiten te organiseren, zodat ze elkaar beter leren kennen en van elkaars gezelschap genieten. Kort gezegd: ze komen naar de activiteiten en/of naar de kerk, omdat hun vrienden daar ook zijn. Ze hebben hun vrienden ook nodig om samen te exploreren.
Daarnaast is het belangrijk dat jongeren ook een band hebben met mensen uit andere generaties en de levenskeuzes, die het gevolg zijn van een christelijke levensstijl, kunnen ervaren. Hierdoor kunnen ze ook wortelen.

Trend 3: jongeren ervaren een grote druk om succesvol te zijn. Falen wordt al gauw gevoeld als ‘eigen schuld’. Daarom is het belangrijk om in gesprekken vooral te informeren naar wat de jongere bezig houdt in plaats van (alleen) naar de schoolresultaten.

Activiteiten voor kinderen en tieners in de afgelopen tijd
Op 25 mei hebben we weer een dienst gehad die voorbereid was door Jantine en de jongeren. Ik vond het zelf een erg mooie dienst en kreeg ook van diverse mensen uit de kerk (en ook van bezoekers) enthousiaste reacties.
Op 1 juni hebben we met 5 van onze tieners de EO-jongerendag bezocht. Het was weer indrukwekkend om met 15.000 jongeren bij elkaar te zijn en mee te doen met gebed, muziek en te luisteren naar geloofsgetuigenissen van mensen (soms uit andere delen van de wereld) die heftige dingen hebben meegemaakt.
Jantine Veenhof heeft 13 juni met de oudere Spoorzoekers een geloofsgesprek gehad over bidden. Na de zomervakantie proberen we weer twee bijeenkomsten te plannen. De kinderen gaan er graag heen: voor elkaar, maar ook voor de inhoud.
Afgelopen zondag hebben die tieners weer foto’s geplakt in de lijsten. Het is de bedoeling dat er binnenkort weer een fotosessie komt (als het weer het toelaat) op een zondag na de kerkdienst.

In de aanstaande weken sluiten we het seizoen af. De Spoorzoekers nemen afscheid van John, Duuk en Boaz en Discovery zal hen ontvangen.

Catharine van Egmond, jeugdouderling
 
[1] Citaat uit Webinar over Jeugdtrends, n.a.v. rapport Jeugdtrends van de PKN i.s.m. Youth for Christ, gebaseerd op het boek Wortels en Vleugels van E. Vogel (docent christelijke hogeschool Ede).
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina