Update Geloven in Moerwijk

Wat een vreemde tijd waarin we nu leven. Geen gewone kerkdiensten in de kerken en geen activiteiten van Geloven in Moerwijk. Maar ook thuis: bij de een nog stiller dan normaal, omdat er geen bezoek meer langs mag komen. Bij de ander nog drukker dan normaal, omdat het hele gezin thuis moet werken. Papa en mama thuis aan het werk en de kinderen thuis aan het schoolwerk.

Op de eerste zondag dat de kerkdiensten niet meer door mochten gaan, is Geloven in Moerwijk een actie gestart voor de voedselbank in Moerwijk. De voedselbank zou geen pakketten meer uitdelen en dat zou betekenen dan ruim 100 huishoudens in Moerwijk geen voedselpakket zouden krijgen, terwijl ze dat broodnodig hebben.

Op het moment dat ik dit schrijf zit de eerste week van onze voedselbankactie zit erop en het resultaat is heel mooi. We konden op donderdag iedereen een door de Gemeente Den Haag/ Voedselbank Haaglanden verstrekte boodschappenbon geven en daar bovenop een extra bon die we vanuit onze actie bekostigd hebben. Het was geweldig om zo snel zo’n mooi resultaat neer te kunnen zetten en we willen daarom iedereen die een bijdrage geleverd heeft hier hartelijk voor bedanken namens de Moerwijkers. De bezoekers van de voedselbank waren blij verrast!

Ook komende weken zullen de mensen die van de Voedselbank afhankelijk zijn, niet kunnen rekenen op hun normale pakket met etenswaren. Van de Gemeente Den Haag/Voedselbank Haaglanden krijgen zij een bon van 15 euro om zelf eten te kopen. Graag vullen wij dit met onze actie de komende weken aan voor de mensen in Moerwijk. Ook omdat in de supermarkten lang niet alle producten aanwezig zijn en producten daardoor soms alleen in een wat duurdere variant beschikbaar zijn, denken wij dat een extra steuntje in de rug op zijn plaats is. Daarom willen we doorgaan met onze actie zo lang er geen voedselpakketten zijn. Laten we met elkaar voor het broodnodige extraatje zorgen.

Wilt u de actie steunen? Heel graag! U kunt uw gift over maken naar NL 18 BUNQ 203 572 02 14 tnv Stichting Pionieren in Moerwijk onder vermelding van ‘Donatie Voedselbank Moerwijk’. Alvast heel hartelijk bedankt!

We wensen jullie geloof, hoop en liefde toe in deze vreemde tijd.

Een hartelijke groet namens Geloven in Moerwijk, Willemijn Terlouw
 
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

02 okt 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina