Update Geloven in Moerwijk

25 oktober 2019

Soms lacht het leven je toe. Je voelt je fit. Je hebt een leuke baan met een fijn inkomen. De mooie dromen die je hebt, lijken allemaal waarheid te worden. 

Soms zit het tegen in het leven. Je kwakkelt met je gezondheid. De relatie die ooit zo mooi was, zie je afbrokkelen. Je baas heeft je niet meer nodig. Een geliefde komt te overlijden. De mooie dromen die je hebt over je toekomst, zie je in het niets verdwijnen. 

Als we elkaar spreken is het fijn om onze mooie belevenissen te delen. Dat is helemaal niet moeilijk. Graag laten we zien hoe fijn ons leven is. Als het leven niet voor de wind gaat en donker aanvoelt, is het een stuk lastiger om dat met een ander te delen. We vertellen graag onze successen, maar vertellen over onze angsten en verlieservaringen is vaak lastig. Terwijl we toch ook vanuit de Bijbelverhalen weten dat het leven geen rozengeur en maneschijn is.

Het is belangrijk dat er ruimte is om over de donkere kanten van het leven te praten. Om elkaar te kunnen kennen en om elkaar te kunnen troosten. Om elkaar te helpen en om voor elkaar te bidden.
Deel de verhalen met elkaar en laten we voor elkaar het licht van hoop ontsteken. Zoals een bekend lied zingt: 
 
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Een hartelijke groet namens Geloven in Moerwijk,
Willemijn Terlouw
 
terug

Agenda

Kerkdienst

26 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

03 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina