Update Geloven in Moerwijk

18 september 2019

Nu ik dit stukje zit te typen, regent het buiten. De zomer lijkt voorbij en de herfst komt eraan. Maar ik wil nog iets met jullie delen wat wij als kernteam van geloven in Moerwijk met elkaar hebben beleefd. Vlak voor de zomervakantie hebben wij als groep de training ‘pastoraal gesprek’ van de PKN gevolgd. De training heeft twee delen: een individueel, theoretisch deel en een praktisch, gezamenlijk deel. We hebben thuis allemaal een cursus via internet doorlopen en twee avonden hebben we met een trainer allerlei situaties geoefend.
Tijdens de activiteiten van Geloven in Moerwijk wordt heel wat gepraat. Vaak een gezellig kletspraatje, maar ook grote vragen en grote problemen komen op tafel. Wat doe je daar dan mee? Hoe ga je daarmee om? Lukt het mij wel om daarover in gesprek te gaan? Deze vragen waren voor ons de basis om de training te gaan volgen.
We hebben nagedacht over wat pastoraat precies is en wat er belangrijk is bij een pastoraal gesprek. De kerkorde beschrijft pastoraat als volgt: “De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.” Moeilijke taal, maar de boodschap is duidelijk: omzien naar elkaar om te groeien in geloof , hoop en liefde.
Tijdens de training ontdekten we dat een pastoraal gesprek binnen de kerk vaak anders is dan een pastoraal gesprek buiten de kerk. Is het een gesprek tussen kerkgangers, dan is de setting veel duidelijker: je deelt het geloof in God. Een pastoraal gesprek buiten de kerk heeft niet die gemene deler, maar kan heel verrassend wel bij God terecht komen.
Tijdens de training mochten we zelf situaties aangeven die we wilden oefenen. In een rollenspel speelden we de situatie uit. Wat was dat spannend! Zou het lukken om het gesprek goed te laten verlopen? Zoals de situatie waarbij iemand plompverloren zegt: ‘Joh, jij bent toch van het geloof? Kun je me uitleggen hoe dat nou precies zit?’
Het was bijzonder om met elkaar nieuwe dingen te leren en elkaar nog beter te leren kennen. We hopen dat deze training ons helpt om in gesprek te gaan met elkaar. De trainer eindigde de cursus met de tekst “Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.”( 1 Johannes 4: 19). En dat is wat we willen, vanuit Gods liefde de ander liefhebben.

Met vriendelijke groet namens het kernteam,
Willemijn Terlouw
 
terug

Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender