26 okt 2018

Update Geloven in Moerwijk

Het borrelt en bruist in Moerwijk, er is veel te vertellen over het mooie werk wat we mogen doen. Zoveel dat het nooit allemaal in één verhaal past, daarom hierbij een kleine selectie. Wilt u uitgebreid op de hoogte blijven? Op onze website, geloveninmoerwijk.nl vindt u nog veel meer verhalen en verslagen van onze activiteiten. Ook bent u van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.   

Bezoek 
De afgelopen weken hebben we veel bezoek gehad in Moerwijk. 18 dominees die de missionaire specialisatie van de PKN volgen kwamen een middag kijken, luisteren en inspiratie op doen, een filmploeg van de EO kwam langs om opnames te maken en een delegatie van de synode kwam op “safari”. De komende tijd buigt de synode zich over de verbinding van nieuwe kerkplekken met de bestaande kerken, om goed beslagen ten ijs te komen wilde ze van ons horen wat er goed gaat en waar we tegenaan lopen

De krant 
Als kerk in de buurt werken we veel samen met andere maat-schappelijke organisaties en met de gemeente Den Haag. Wij zijn voor hun een betrouwbare partner om mee samen te werken en wij hebben een breed netwerk in de buurt. We zijn ook kritisch op het gemeentebeleid, we zien dat er te weinig in Moerwijk geïnvesteerd wordt. Deze week kregen we bezoek van de nieuwe wethouder, Richard de Mos en Rene Baron onze stadsdeel directeur. Samen met een journalist kwamen zij kijken in onze buurttuin om daar ook te horen en te zien wat er volgens ons nodig is in Moerwijk. Hier is een mooi artikel over verschenen in de Volkskrant van 17 oktober, te lezen via onze website.

Nieuwe locaties 
Als gemeenschap groeien wij nog steeds en zijn we actief op verschillende plekken in de buurt. Dat vraagt naast de Buurt-tuin en het Marcushuis om nieuwe en grotere locaties om samen te komen. Mooi is het om te merken dat we een graag geziene gast zijn en van harte welkom worden geheten door onder meer de wijkwinkel ‘Bij Betje’ in de Betje Wolffstraat en de Mirtekerk (de baptistenkerk in Moerwijk). De mensen van de Mirtekerk waren onder de indruk van het werk wat wij doen in de buurt en wilden dat graag ondersteunen door ons gratis gebruik te laten maken van hun gebouw. Voor hun een manier om uiting te geven aan hun roeping de buurt te willen dienen en voor ons een fijne gastvrije plek om mensen welkom te heten voor onder andere onze maandelijkse viering op zondag. 

Ondersteuning
Het werk van Geloven in Moerwijk is allereerst geestelijk werk. Daarom vragen we om en in gebed of God ons werk wil zegenen en gebruiken.

Als pionierende kerk kijken we voortdurend naar onze toekomst. Een van de vragen die ons bezighoud is hoe we ons financieel kunnen organiseren. We worden gedeeltelijk ondersteund door de landelijke kerk en door de PGG, maar dit loopt de komende jaren af. Daarnaast werven we zelf fondsen en onderzoeken we andere mogelijkheden zoals fondswerving of het starten van een onderneming. Ook u kunt ons financieel steunen door uw giften over te maken naar NL71 INGB 0007 3421 27 tnv Stichting Pionieren in Moerwijk.

Bettelies Westerbeek
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina