29 mei 2023


Uitslag onderzoek viering Heilig Avondmaal

29 mei 2023

Heilig Avondmaal
Al enige jaren geleden kwam er regelmatig de vraag om andere vormen van het vieren van het Heilig Avondmaal. Tijdens de coronajaren werden we er direct mee geconfronteerd een andere vorm aan te bieden. Het avondmaal te vieren met alleen de ambtsdragers was natuurlijk verre van optimaal maar door de gemeenteleden te vragen een passende tekst uit te spreken, hoopten we de persoonlijke betrokkenheid te verhogen.

Dit jaar zijn we wél in staat geweest om diverse manieren uit te proberen waarbij deze manieren gebaseerd waren op de vragen en inbreng van gemeenteleden. Zo hebben we Het Heilig Avondmaal met een kring-viering, een bankbediening en een lopende viering kunnen ervaren. Inmiddels heeft u allen deze vormen kunnen evalueren met de vragenlijsten maar ook bij de gemeente-bijeenkomst onder leiding van Jantine.

Allereerst onze hartelijke dank! Voor het serieus uitproberen door mee te doen aan de verschillende vormen. Wij willen daarbij opmerken dat alle vormen met de juiste intenties en veel respect zijn uitgevoerd door ons.
Wij danken ook iedereen die zijn of haar beleving, gevoel, voorkeur en opmerkingen bij de evaluatie met ons heeft willen delen. Daar hebben wij serieus naar gekeken en over gesproken. Eerst in de wijkdiaconie en vervolgens met de gehele kerkenraad.

Zoveel mensen, zoveel meningen. Toch moeten wij daaruit een keuze maken en dat doen wij in onze cultuur toch nog het liefst door de meerderheid van stemmen de doorslag te geven. Natuurlijk proberen we daarin gegeven tips en adviezen mee te nemen. Daarom is ervoor gekozen om voortaan de kringviering te blijven gebruiken als vaste manier om het Heilig Avondmaal te vieren.

Hoe?
Het Avondmaal blijft zijn plek houden in het begin van de dienst. Na nodiging door de diakenen wordt de kring gevormd. Iedereen is welkom in de kring, ook als je daarbij op een stoel moet zitten. We benadrukken de vrijheid die er is om ervoor te kiezen niet deel te nemen aan de viering als je dat zo verkiest.
De mogelijkheid bestaat ook niet mee te doen aan het Avondmaal maar wél in de kring te staan en wel of niet te kiezen voor het ontvangen van een zegen. Dit kan aangegeven worden bij de diakenen.

Wij hopen op deze manier met elkaar mooie Avondmaalsvieringen te kunnen houden in navolging van Jezus voorbeeld. In onze prachtige gemeenschap van broeders en zusters in de Marcuskerk is het alleen maar geweldig om te zien hoeveel verschillende mensen, wensen en achtergronden elkaar ontmoeten en hoe, in alle openheid en interesse voor elkaar, de ander er bij hoort en mag zijn wie hij/zij is. Samen vormen we zo de kleurrijke gemeenschap gevormd door God zelf.

Namens de wijkdiaconie, Monique Djizani
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina