21 okt 2018

Terugblik startzondag Kerk in Laak

Open
Heer, open onze ogen,
zodat zij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.

Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.

Heer, zet onze benen in beweging,
zodat we naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.

Heer, zegen onze handen,
dat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

Tekst: Irene Chr. Stok
Uit: Medemens  1  

Met dit gedicht eindigden we zondag 23 september onze startzondag.
Het thema voor dit jaar is ‘Een goed gesprek’. We begonnen deze morgen met een mooie dienst o.l.v. ds. A. Sterrenburg. De cantorij heeft ook aan deze dienst meegewerkt. Alle gemeenteleden ontvingen na afloop een mooie kalender met alle activiteiten voor het komende seizoen. Na de dienst hebben we koffie/thee met elkaar gedronken en er was natuurlijk ook iets lekkers bij. Helaas verlieten een aantal kerkgangers de kerk. Met ongeveer twintig gemeenteleden hebben we het programma voortgezet.

In drie groepen werd een vorm van kwartetten gespeeld. De groepjes bestonden uit zes personen. Ieder kreeg vier kaartjes en de rest van de kaartjes lagen omgekeerd in het midden. Op de kaartjes stonden woorden. Om beurten mocht er een kaartje van de dichte stapel gepakt worden. Als het woord er op niet bij jou paste, mocht je het met de tekst naar boven neer leggen . Paste het wel bij je, dan mag je het houden en dan een ander kaartje van de vier die je had open op de stapel leggen. Je moet dus altijd vier kaartjes in je hand hebben. Er zijn nu twee stapels: een stapel met open kaartjes en één met gesloten kaartjes. De volgende mag van één van de stapels een nieuw kaartje pakken. Zo gaat het verder tot iedereen vier kaartjes heeft die je bij jou vindt passen. Iedereen vertelt dan in de groep waarom hij/zij deze vier kaartjes heeft gekozen. Daarna kunnen er vragen over gesteld worden aan elkaar en dan ontstaat er een goed gesprek,
Het spel werd met veel enthousiasme gespeeld. We hopen dat dit seizoen veel goede gesprekken met elkaar zullen volgen.
Hierna was het tijd voor de lunch. Deze bestond uit heerlijke broodjes en een heerlijke reuzekrentenbol.

Na de lunch konden we nog even napraten en toen was het tijd om met bovengenoemd gedicht de bijeenkomst op de startzondag te eindigen.
Alle mensen die geholpen helpen aan deze bijeenkomst hartelijk bedankt.

Door: Betty Mol
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina