Vieringen op weg naar Pasen

Woensdag 2 maart tot donderdag 14 april: Veertigdagentijd
Op woensdag 2 maart is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Tot aan Pasen vasten veel gelovigen van maandag tot zaterdag. Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of smartphone uit laten staan.
 
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 
- een betere omgang met God.

Het is een beproefde manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus en je voor te bereiden op het feest van de opstanding. 
Misschien heb je al (veel) ervaring met vasten of misschien heb je het nog nooit gedaan en ben je benieuwd wat het voor je zou kunnen betekenen. In deze veertigdagentijd willen we elkaar daarbij aanmoedigen en van elkaar leren.

Ter inspiratie vindt je bij de veertigdagenkalender ook een vastenkaart van Kerk in Actie: zo kun je zes weken lang elke week op een andere manier vasten.
Daarnaast zouden we het mooi vinden om te horen of je vast. Hoe geef je daar vorm aan voor jezelf of als gezin? Wat vind je er mooi of moeilijk aan? Wil je er wat over delen, laat het dan weten aan dominee Jantine via dominee@pg-dedrieklank.nl

Zondag 6 maart: Biddag
Op zondag 6 maart staan we stil bij de Biddag voor gewas en arbeid. In de dienst staan we stil bij het begin van de 40dagentijd en hoe ons vasten en gebed ons kan helpen in ons geloof.

Zondag 20 maart: Gezinsdienst
Op zondag 20 maart zullen we een gezinsdienst houden, waarin jong en oud elkaar in de dienst ontmoeten. We hopen dat we elkaar na lange periodes van corona weer mogen ontmoeten en samen ons geloof mogen beleven! Binnenkort hoort u en jij hier meer over!

Dinsdag 5 april: Viering lijdenstijd voor senioren
Alle restricties i.v.m. corona zijn opgeheven. Er is dus gelegenheid om voor de viering in de lijdenstijd bij elkaar komen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 april a.s. in de Marcuskerk. Vanaf 16.00 uur is er een inloop. Om 16.30 uur is er een korte viering (maximaal 1 uur). Daarna gaan we met elkaar dineren. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en te spreken. Uiterlijk 19.30 uur ronden we de maaltijd af.
We nodigen u van harte uit. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer na zo lange tijd terug te zien. We hopen dat u allen de uitnodiging aanneemt. Aanmelden vooraf is nodig, doe dit voor 27 maart bij Ingrid Blok. Zorgt u zelf voor vervoer?

Diensten 14, 15 en 17 april: Stille week en Pasen
Wil je bijdragen aan één van de diensten in de Stille Week of Pasen laat het weten aan dominee Jantine. Muziek, een lied, gedicht, verhaal, een ritueel of iets heel anders. Het is mooi om deze diensten samen vorm te geven.
We zien uit naar een extra feestelijk Paasfeest. Na twee jaar Pasen vieren met beperkingen door corona, zal er dit jaar meer mogelijk zijn! We willen na de dienst feestelijk koffiedrinken en zouden het leuk vinden als daarvoor wat lekkere koeken en taarten worden gebakken. Wie heeft zin om wat mee te nemen?
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 18 apr 2024 om 18:00 uur

Godly Play Kinderwinkel

za 20 apr 2024 om 16:30 uur

Kerkdienst - Roepingenzondag

zo 21 apr 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina