Samenwerking

Samenwerking

Kerk in Laak is een ‘vierplek’ van de protestantse wijkgemeente De Drieklank, die onderdeel is van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage. De protestantse gemeente van Den Haag heeft een Diaconie, die ondersteuning biedt in maatschappelijke nood en bij zendings- en ontwikkelingswerk. De diaconie maakt het ook mogelijk dat Kerk in Laak werk in de buurt kan doen.

Stek (Stichting voor Stad en Kerk) is het uitvoeringscentrum en kerkelijk toerustingscentrum in Den Haag. Stek helpt Kerk in Laak om het kerk-en buurtwerk vorm te geven. In Spoorwijk heeft Stek een locatie De Oase, waar Kerk in Laak kerkruimte heeft en graag mee samenwerkt. Op de website van De Oase zijn de activiteiten te vinden.

Organisaties in het stadsdeel Laak waar Kerk in Laak graag mee optrekt: ZonnebloemBonifatiusparochie en stadsdeel Laak.
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

02 okt 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina