Samenwerking

Samenwerking
Kerk in Laak is een ‘vierplek’ van de protestantse wijkgemeente De Drieklank, die onderdeel is van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage. De protestantse gemeente van Den Haag heeft een Diaconie, die ondersteuning biedt in maatschappelijke nood en bij zendings- en ontwikkelingswerk. De diaconie maakt het ook mogelijk dat Kerk in Laak werk in de buurt kan doen.

Stek (Stichting voor Stad en Kerk) is het uitvoeringscentrum en kerkelijk toerustingscentrum in Den Haag. Stek helpt Kerk in Laak om het kerk-en buurtwerk vorm te geven. In Spoorwijk heeft Stek een locatie De Oase, waar Kerk in Laak kerkruimte heeft en graag mee samenwerkt. Op de website van De Oase zijn de activiteiten te vinden.

Organisaties in het stadsdeel Laak waar Kerk in Laak graag mee optrekt: ZonnebloemBonifatiusparochie en stadsdeel Laak.
terug