Samenwerking

Samenwerking

Kerk in Laak is een ‘vierplek’ van de protestantse wijkgemeente De Drieklank, die onderdeel is van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage. De protestantse gemeente van Den Haag heeft een Diaconie, die ondersteuning biedt in maatschappelijke nood en bij zendings- en ontwikkelingswerk. De diaconie maakt het ook mogelijk dat Kerk in Laak werk in de buurt kan doen.

Stek (Stichting voor Stad en Kerk) is het uitvoeringscentrum en kerkelijk toerustingscentrum in Den Haag. Stek helpt Kerk in Laak om het kerk-en buurtwerk vorm te geven. In Spoorwijk heeft Stek een locatie De Oase, waar Kerk in Laak kerkruimte heeft en graag mee samenwerkt. Op de website van De Oase zijn de activiteiten te vinden.

Organisaties in het stadsdeel Laak waar Kerk in Laak graag mee optrekt: ZonnebloemBonifatiusparochie en stadsdeel Laak.
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst

24 jan 2021 om 10.00 uur

ONLINE Kerkdienst - Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 10.00 uur

Afstandsonderwijs in Kinderwinkel is hit


Huisgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Huisgemeente Kerk in Laak' verder.

God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina