Pinksteren: nooit alleen

18 mei 2020

Pinksteren: nooit alleen
Maarten Luther zei eens: “De Heilige Geest kan een plek krijgen in een hart dat worstelt en bidt.” Is dat niet herkenbaar? Dat we juist de Geest zo ervaren, wanneer wij biddend en smekend leven? Als we ons ontredderd voelen, alleen of eenzaam, zoals de leerlingen zich na de Hemelvaart van Jezus ook gevoeld moeten hebben; als we het niet meer weten, maar bidden tot God. Dat je je dan gedragen weet, soms eerder achteraf dan op het moment zelf.
Zo wachtten de leerlingen op de belofte van Gods Geest. Bidden en wakend gingen zij hun weg. Dat gebeurt vaker in de Bijbel, zeker op cruciale momenten. Denk ook maar aan Jezus in de hof van Getsemane. Toen Jezus biddend tot zijn Vader ging, vroeg Hij zijn leerlingen om mét Hem te bidden en te waken. 
In tijden van crisis willen we graag actief zijn: elkaar helpen met allerhande praktische zaken. Dat is fantastisch! Tegelijk vertelt Pinksteren: vergeet niet te bidden en te waken. Door te bidden en te waken ben je met elkaar verbonden, verenigd in Gods Geest. Je draagt elkaar, in je gebeden. Je waakt en wacht op Gods stem, zijn Geest.
Dat is belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Zo ervaarde ook dominee Paul den Hertog. Hij kreeg corona. Hij vertelt achteraf: “Ik hijgde als een karrepaard. Onderweg naar de intensive care zei een verpleegkundige dat ik er rekening mee moest houden dat ze me ten minste een week slapende zouden houden.” (Nederlands Dagblad, 31 maart 2020) Tussen hoop en vrees leeft zijn familie met hem mee.
Gelukkig hoeft hij niet lang op de IC te verblijven. Hij gaat steeds verder vooruit. Dan vertelt hij achteraf over de kracht van het bidden en waken van mensen om hem heen: “Wat overheerste was de gedachte dat er goede zorg was en dat er een heleboel mensen voor me aan het bidden waren. Als je zelf niet in staat bent tot bidden, mag je weten dat overal mensen individueel en in kerkdiensten je naam leggen in de handen van de God die je samen kent. Ik mocht me helemaal laten gaan op hun gebed.”
Laten we met Pinksteren niet vergeten te bidden en te waken, elkaar te dragen in onze gebeden en te weten dat Gods Geest met ons gaat. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen. Want, zo vertelt de dominee na zijn eigen coronacrisis, het cruciale om te weten is dit: “Het belangrijkste blijft de boodschap dat God met je is. Dan hoef je verder geen grote woorden meer te gebruiken.”

Ds. Tim van Iersel
 
terug

Agenda

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina