zondag 5 maart 2023

Bring & Share lunch met gesprek over Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 5 maart 2023
Tijdstip: 
 11:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk
Prijs: 
 Jan Luykenlaan 92, Den Haag

We nodigen je uit om 5 maart na de dienst met elkaar in gesprek te gaan over het Avondmaal in onze gemeente. Dat willen we doen tijdens een Bring&Share lunch in de ontmoetingsruimte, waarin we in praktijk kunnen brengen wat Jezus ons leert. Neem een lunch mee voor jezelf en een ander zodat mensen ook mogen ontvangen. Iedereen is welkom. We hopen op een mooie samenkomst onder leiding van Jantine Veenhof.

De opbrengst van de evaluatie van het Heilig Avondmaal nodigt uit tot een gesprek met jullie allen, waarin we ook de ouders van de kinderen willen betrekken om met elkaar na te denken over de plaats van de kinderen in het Heilig Avondmaal. Ook de verschillende vormen waarmee we geëxperimenteerd hebben, willen we met jullie bespreken. Het past dan ook mooi bij ons jaarthema: ‘Aan tafel’ om met elkaar onze visie op het Heilig Avondmaal te verdiepen.

terug