30 mrt 2019


Vrede en alle goeds

25 januari 2021
 

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want God heeft op jou gewacht.
Sta even stil
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin.
Sluit je ogen, word even stil.
Misschien hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid en als je dat niet kan
Ga dan toch naar huis met onze groet:
Vrede en alle goeds.

Deze tekst las ik in het oude kerkje van Holset, een dorpje in Zuid-Limburg in de buurt van Vijlen en Vaals. Als gezin gaan we vaak in deze omgeving op vakantie. We wandelen in de velden en de heuvels, we genieten van de prachtige Zuid-Limburgse landschappen en het bourgondische leven. Altijd lopen we naar het oude kerkje in Holset uit de Middeleeuwen. Een klein kerkje dat in deze tijd met zijn kerststal altijd een stille getuige is van de komst van Christus. Een stille getuige van de hoop die in ons leeft. En juist in deze coronatijd deed het bezoeken van dit kleine kerkje ons goed. Een kaarsje aansteken, even in het huis van God zijn. Het doet ook iets met onze kinderen. De stilte, even kijken naar de kerststal, een kaarsje aansteken voor iemand en in alle rust om je heen kijken. Sep gaat er graag naar binnen en ook Juul keek haar ogen uit.

Voorin de kerk staat voor het altaar een lessenaar met daarop deze prachtige welkomsttekst.
De kerk waar hoop is, voor wie verdwaald is en geloof voor wie twijfelt. Je bent verwacht zoals je bent, omdat God op je wacht. Je wordt welkom geheten door de mensen van de parochie, maar vooral door God zelf. Je wordt uitgenodigd om stil te staan. En de schoonheid van de kerk in je op te nemen.

Ik besef dat dit voor velen van ons de laatste maanden niet kan. We zitten opnieuw in een lockdown en kijken vanaf ons scherm naar de kerkdiensten. Het huis van God op afstand ervaren, lukt dan niet altijd. De welkomsttekst van het kerkje uit Holset nodigt ons wel uit om stil te staan. Dat kan wel in deze tijd. Je ogen te sluiten en even stil te worden. Hol jezelf niet voorbij, maar vouw je handen en open je hart. Bid en als je dat niet kan, laat dan die groet tot je doordringen: Vrede en alle goeds!

Het is belangrijk om in deze tijd af en toe even stil te staan. Zeker als je de hele dag druk bent met je kinderen en je werk of druk bent met alle gedachten in je hoofd, omdat deze tijd veel van je vraagt. Neem de tijd om de vrede en de kalmte van God zelf in je binnenste te laten komen. Misschien hoor je dan de echo van Gods woord. Luister naar de hoop. De dagen worden langer, het voorjaar doet over een aantal weken zijn intocht. De veertigdagentijd en Pasen komen dichterbij en het nieuwe leven van Christus zal dwars door alles wat er in ons leven gebeurt, doorbreken.

Sta eens even stil, vouw je handen en open je hart: Vrede en alle goeds.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina